Công nghệ ảo hóa và điện toán đám mây

Tổng quan

Nội dung chương trình được thiết kế chia làm 02 học phần cụ thể như sau:

 • Công nghệ ảo hoá trong Data Center (ảo hoá máy chủ, lưu trữ, network…).
 • Công nghệ điện toán đám mây (ĐTĐM): tổng quan công nghệ, xu thế, kiến trúc, thành phần và các ứng dụng trong doanh nghiệp.
Thời lượng: 01 ngày (08 giờ)
Hình thức đào tạo:
 • Đào tạo trực tiếp tại lớp học hoặc đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu.
Mục tiêu:

Kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu rõ về công nghệ ảo hoá: ảo hoá là gì? Xu hướng ảo hoá trong Data Center, lợi ích của ảo hoá (ảo hoá máy chủ, ảo hoá lưu trữ, ảo hoá network… )
 • Tìm hiểu một trong những công nghệ ảo hoá máy chủ: VMware vSphere
 • Hiểu được các khái niệm và sự phát triển ĐTĐM trong xu hướng công nghệ: SMAC (Social, Mobility, Analytic(Big-data), ĐTĐM)
 • Hiểu rõ các thành phần hạ tầng và kiến trúc công nghệ ĐTĐM
 • Nắm được các đặc điểm, tính chất dịch vụ và mô hình triển khai ĐTĐM
 • Hiểu được các lợi thế và lợi ích của ĐTĐM.
 • Nắm được các vấn đề khi sử dụng công nghệ ĐTĐM để phát triển xây dựng các dịch vụ hiệu quả
 • Tìm hiểu thực tế của việc chuyển đổi và xây dựng lộ trình sử dụng công nghệ ĐTĐM
 • Tìm hiểu các nhà các nhà cung cấp dịch vụ và dịch vụ ĐTĐM mới nhất hiện nay áp dụng cho doanh nghiệp.
Đối tượng tham gia:
 • Cán bộ cấp phó phòng trở lên, chưa có nền tảng về kiến thức CNTT.
Điều kiện tiên quyết:
 • Không
Nội dung khóa học:
1.      Tổng quan chung về xu hướng ảo hóa trong Data Center
 • Ảo hoá là gì?
 • Xu hướng ảo hoá trong Data center? 
 • Hiệu quả, lợi ích của công nghệ ảo hóa khi ứng dụng trong doanh nghiệp.
 • Q&A

2.      Thành phần, kiến trúc công nghệ ảo hoá:

 • Thành phần kiến trúc của từng loại hình ảo hoá trong DC (ảo hoá máy chủ, ảo hoá lưu trữ, ảo hoá network…)
 • Các tính chất nổi bật của công nghệ ảo hoá trong DC.
 • Hướng tiếp cận triển khai ảo hoá theo lộ trình kiến trúc ĐTĐM computing.
 • Q&A

3.      Giới thiệu công nghệ Điện toán đám mây (ĐTĐM):

 • Xu thế công nghệ thông tin hiện nay SMAC
 • ĐTĐM computing là gì? Các định nghĩa và thuật ngữ
 • Lịch sử hình thành công nghệ ĐTĐM.
 • Hiệu quả kinh tế từ việc sử dụng công nghệ ĐTĐM
 • Các thách thức và phương pháp áp dụng sử dụng dịch vụ ĐTĐM hiệu quả.
 • Q&A

4.      Kiến trúc và thành phần dịch vụ công nghệ ĐTĐM: 

 • Kiến trúc về công nghệ ĐTĐM
 • Nền tảng công nghệ ĐTĐM
 • Đặc tính của dịch vụ ĐTĐM
 • Mô hình dịch vụ ĐTĐM cho tổ chức/ doanh nghiệp: Private Cloud, Public Cloud and Hybrid Cloud.
 • Các thành phần và đặc tính dịch vụ cung cấp (IaaS; PaaS; SaaS)
 • Q&A

5.      Tổng quan mô hình Private Cloud áp dụng cho doanh nghiệp: 

 • Thành phần kiến trúc private cloud
 • Các bước xây dựng 01 private cloud hiệu quả.
 • Lợi ích, hiệu quả mô hình private cloud.
 • Trải nghiệm 01 giải pháp private cloud (hạ tầng) cho doanh nghiệp.
 • Các công nghệ xây dựng private cloud và so sánh.
 • Q&A

6.      Cách thức thiết kế và quy hoạch lộ trình doanh nghiệp chuyển đổi, áp dụng công nghệ ảo hoá và ĐTĐM hiệu quả 

 • Hợp nhất hạ tầng (consolidation)
 • Ảo hoá (Virtualization)
 • Chuẩn hoá (Standardization)
 • Tự động hoá (Automation)
 • Tự phục vụ (self-service)
 • Q&A

7.      Tổng quan mô hình Public ĐTĐM áp dụng cho doanh nghiệp 

 • Thành phần kiến trúc public Cloud
 • Các bước tiếp cận và sử dụng dịch vụ cloud hiệu quả.
 • Giới thiệu dịch vụ cung cấp hiện nay và hiệu quả.
 • Lợi ích, hiệu quả mô hình public cloud.
 • Q&A
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác