Ứng dụng Office 365 và SharePoint trong Doanh nghiệp

Giới thiệu khóa học

Office 365 là một công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp sử dụng sức mạnh công nghệ để phát triển nhanh chóng và bền vững. Office 365 bao gồm đầy đủ các công cụ tiến bộ nhất hiện nay của Microsoft như Exchange, SharePoint, Skype for business, Onedrive, Yammer … Việc nghiên cứu và ứng dụng Office 365 trong doanh nghiệp sẽ giúp học viên rất lớn trong việc đem các giá trị của IT vào doanh nghiệp và mang lại nhiều lợi ích cho chính doanh nghiệp.

Thời lượng: 04 ngày (32 giờ)
Mục tiêu khóa học

Hoàn tất chương trình, học viên đủ khả năng:

Triển khai một mô hình doanh nghiệp thực tế dựa vào công nghệ của Office 365 và Sharepoint nhằm giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Điều kiện tiên quyết

- CIO, IT Manager, IT professional và các bạn sinh viên đam mê công nghệ thông tin

Nội dung khóa học

Module 1 - Giới thiệu Office 365 và các giá trị cho doanh nghiệp

+ Lab: Tạo môi trường thử nghiệm Office 365
Trong chương này, học viên sẽ nắm được kiến thức tổng quan về Office 365, các lợi ích của Office 365 so với giải pháp truyền thống. và các phương pháp áp dụng office 365 thành công trong doanh nghiệp. Các thao tác cơ bản để kích hoạt tenant trên Office 365.

Module 2 - Exchange Online và các chính sách sử dụng email trong doanh nghiệp hiệu quả

+ Lab: Quản trị Exchange online và các chính sách hiệu quả để vận hành email
Email là công cụ không thể thiếu, và được xem là công cụ nền tảng cho người dùng trong doanh nghiệp. Microsoft Exchange Online là một dịch vụ email chuyên nghiệp nhất hiện nay được áp dụng trong môi trường doanh nghiệp. Trong chương này, học viên sẽ được học cách kích hoạt và quản trị exchange online. Xây dựng các chính sách để quản trị exchange hiệu quả. Ứng dụng RMS để mã hóa và bảo mật các nội dung quan trọng trong doanh nghiệp.

Module 3 - Skype for business online và cách thức tổ chức một cuộc họp hiệu quả

+ Lab: Quản trị Skype for business online và cách sử dụng hiệu quả các công cụ
Hội họp trực tuyến là một trong những công cụ không thể thiếu ngày nay của doanh nghiệp. Skype for business online là một dịch vụ hàng đầu trong việc xây dựng công cụ hội họp trực tuyến. Trong chương này, học viên sẽ xây dựng được một môi trường hội họp hiệu quả cho doanh nghiệp. Các tính năng trong thực hành: voice & video conference, chia sẻ nội dung trong quá trình họp, họp với các đối tượng bên ngoài…

Module 4 - OneDrive for Business và cách thức tối ưu hóa lưu trữ trên cloud

+ Lab: Quản trị Skype for business và cách thức chia sẻ và bảo vệ an toàn dữ liệu
OneDrive for business là một dịch vụ lưu trữ dữ liệu cá nhân dành cho doanh nghiệp, mỗi người dùng sẽ được một không gian lưu trữ trên cloud với dung lượng có thể lên đến 5TB. Trong chương này học viên sẽ được thực hành các tính năng như chia sẻ nội dung trên Onedrive for business, làm việc cộng tác và quản trị Onedrive for business hiệu quả.

Module 5 - Yammer và cách thức quản trị tri thức trong doanh nghiệp đơn giản và hiệu quả

+ Lab: Cách thức xây dựng mạng xã hội trong doanh nghiệp bằng Yammer
Mạng xã hội cho doanh nghiệp là một công cụ tuyệt vời để giúp tăng hiệu suất làm việc của nhân viên. Yammer là một công cụ để giúp doanh nghiệp xây dựng mạng xã hội cho doanh nghiệp tốt nhất hiện nay. Trong chương này, học viên sẽ được học cách để xây dựng thành công một mạng xã hội cho doanh nghiệp bằng cách ứng dụng và xây dựng tổ chức trên Yammer (tương tự như Facebook)

Module 6 - SharePoint Online và cách thức xây dựng quy trình trong doanh nghiệp

+ Lab 1: Xây dựng ứng dụng quản lý đơn xin nghỉ phép và qui trình xin nghỉ phép
Bất kỳ doanh nghiệp nào khi xin nghỉ phép, các nhân viên đều phải làm đơn xin nghỉ phép. Thường thì nhân viên phải điền vào thông tin nghỉ phép vào giấy và đi xin chữ ký của sếp. Với module này, học viên sẽ làm quen với thiết kế của Sharepoint thông qua list và library để xây dựng ứng dụng quản lý đơn xin nghỉ phép. Nhân viên sẽ biết được đơn xin nghỉ phép của mình đang được thụ lý ở phòng ban nào, tình trạng được duyệt hay không được duyệt.

+ Lab 2: Xây dựng ứng dụng quản lý yêu cầu IT helpdesk và qui trình xử lý
Trong 1 doanh nghiệp, các yêu cầu hỗ trợ về IT của người sử dụng là rất nhiều và thường là người sử dụng gửi email cho bộ phận IT đề nghị hỗ trợ. Theo thời gian các thông tin này sẽ trở nên rất nhiều và chúng ta không thể thống kê, báo cáo, tái sử dụng,… với các yêu cầu đó. Thông qua bài lab này, học viên sẽ xây dựng cho doanh nghiệp 1 ứng dụng quản lý các yêu cầu về IT helpdesk. VD: Khi có yêu cầu hỗ trợ về IT thì nhân viên IT nào sẽ phụ trách giải quyết sự cố đó, và nhân viên đã hoàn thành bao nhiêu % công việc.

+ Lab 3: Xây dựng ứng dụng quản lý công việc
Quản lý công việc là yêu cầu cơ bản của 1 doanh nghiệp. Thông qua bài lab này, học viên có thể xây dựng cho công ty ứng dụng quản lý công việc, có thể áp dụng workflow để thông báo đến người tạo công việc cho nhân viên khi có bất kỳ thay đổi nào trong nội dung công việc (cập nhật tiến độ, chỉnh sửa nội dung dữ liệu…..)

+ Lab 4: Xây dựng ứng dụng quản lý tin nhắn, thảo luận nội bộ trong doanh nghiệp
Việc trao đổi thông tin trong doanh nghiệp là rất cần thiết. Thường thì người sử dụng sử dụng email để trao đổi hoặc gửi tin nhắn với các đồng nghiệp khác trong công ty. Điều này sẽ gây khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin khi số lượng email công việc ngày càng tăng. Thông qua bài lab này, học viên có thể tự mình xây dựng 1 ứng dụng để quản lý các thông tin trao đổi giữa các user trong công ty, giúp việc theo dõi, tìm kiếm các thông tin này dễ dàng hơn.

  • Học trực tuyến

  • Học tại Hồ Chí Minh

  • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác