Lập trình Web cơ bản với HTML5, CSS3 và JavaScript

Giới thiệu khóa học:

         HTML, CSS và JavaScript là bộ 3 ngôn ngữ bắt buộc cần phải thuần thục của một lập trình viên ứng dụng Web. Với bộ 3 ngôn ngữ này, một lập trình viên có thể thiết kế, xây dựng một ứng dụng Web từ đơn giản đến phức tạp. Khóa học này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất để bắt đầu trên con đường trở thành một lập trình viên ứng dụng Web chuyên nghiệp. HTML, CSS và JavaScript cũng là những kiến thức cơ bản cần trang bị trước khi tiếp cận với các công nghệ, nền tảng lập trình Web hiện đại như ASP.NET, PHP…

Thời lượng:

60 giờ

Hình thức đào tạo:

-       Đào tạo trực tiếp tại lớp học, đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu.

-       Kết hợp lý thuyết với thực hành tại lớp.

-       Học viên được yêu cầu thực hiện đồ án cuối khoá.

Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên nắm bắt các tính năng, trang bị đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết:

-       HTML (phiên bản 5 – HTML5) cơ bản và nâng cao, cấu trúc trang Web theo chuẩn HTML5, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO).

-       CSS (phiên bản 3 – CSS3) cơ bản và nâng cao, kiến thức về responsive web design.

-       JavaScript cơ bản và nâng cao, xử lý các sự kiện và tương tác với người dùng.

Đối tượng tham gia khoá học

-       Đam mê Công nghệ thông tin

-       Yêu thích lĩnh vực phát triển ứng dụng Web

-       Không yêu cầu biết trước kỹ năng lập trình

Nội dung khóa học:

1.      Tổng quan ứng dụng Web

 •  Tổng quan mạng máy tính và Internet
 •  Tổng quan về ứng dụng Web, cách thức xây dựng và triển khai

2.      Tổng quan về HTML

 •  HTML là gì? HTML5 là gì?
 •  Ứng dụng HTML đầu tiên
 •  Heading, Paragraph & Special characters
 •  Các thẻ format text

3.      Tổng quan về CSS

 •  CSS và CSS3
 •  Cách sử dụng CSS trên trang HTML
 •  Cú pháp CSS
 •  CSS Selectors
 •  Styling text
 •  Hướng dẫn sử dụng các Developer Tools để hỗ trợ lập trình Web trên Chrome, Safari, Firefox

4.      Image & Link

 •  Chèn ảnh vào trang web
 • Các loại đường dẫn
 •  Styling image
 •  Chèn link vào trang web
 •  Pseudo Class
 •  Pseudo Element

5.      Cross browser compatibility

 •  Cross Browser compatibility - phần 1
 •  Cross Browser compatibility - phần 2

6.      Photoshop cơ bản

 •  Làm quen với Photoshop
 •  Hướng dẫn một số công cụ cơ bản
 •  Cắt ghép ảnh trong Photoshop
 •  Photoshop và HTML5, CSS3

7.      CSS positioning

 •  Div, span và thuộc tính Float
 •  Sizing - Tinh chỉnh kích thước
 •  Thuộc tính Display
 •  Thuộc tính Position

8.      CSS3 effect qua ví dụ

 •  Transition & Opacity
 •  Transform, Overflow & Box Shadow
 •  Animation

9.      List trong HTML

 •  Các loại List
 •  Styling List

10.  JavaScript cơ bản

 •  JavaScript và cách sử dụng trên trang HTML
 •  Biến, kiểu dữ liệu - phần 1
 •  Biến, kiểu dữ liệu - phần 2
 •  Hàm (Functions)
 •  Vòng lặp (Loops)
 •  Điều kiện, rẽ nhánh - phần 1
 •  Điều kiện, rẽ nhánh - phần 2

11.  JavaScript HTML DOM

 •  Document Object Model
 •  DOM event
 •  Browser Object Model

12.  jQuery

 •  jQuery và ứng dụng
 • Ví dụ: game Memory Card

13.  Fonts

 •  Web fonts
 •  Thư viện Font Awesome

14.  Form

 •  Login form
 •  Register form
 •  Validate form

15.  Table

 •  Table

16.  Tối ưu trang web

 •  HTML5 layout
 • Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (Search Engine Optimization - SEO)

17.  Responsive web design

 •  Media query
 •  Giới thiệu Bootstrap
 •  Bootstrap và Grid layout
 •  Bootstrap JavaScript

18.  Ứng dụng Kanban Board

 •  Web Application
 •  Mockup giao diện ứng dụng
 •  Tạo khung layout
 •  Tính năng Thêm mới công việc
 •  Tính năng Xóa công việc
 •  HTML5 Local Storage
 •  Xử lý, lưu trữ dữ liệu phần 1
 •  Xử lý, lưu trữ dữ liệu phần 2
 •  Xử lý, lưu trữ dữ liệu phần 3
 •  Hướng dẫn sử dụng Google

19.  Cắt HTML, CSS từ file PSD

 •  Cắt HTML, CSS từ file PSD phần 1
 •  Cắt HTML, CSS từ file PSD phần 2

20.  Bài tập cuối khoá

 •  Xây dựng ứng dụng Web với HTML5, CSS3 và JavaScript.
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác