Lập trình Web với PHP & MySQL

Tổng quan

PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ lập trình script rất thông dụng, được dùng để phát triển website và các ứng dụng mã nguồn mở, hoạt động ở trên máy chủ. Ngôn ngữ lập trình PHP được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java. Ứng dụng eWb viết bằng PHP có thể triển khai trên hầu hết các hệ máy chủ web khác nhau và có thể kết hợp với nhiều hệ quản trị dữ liệu quan hệ khác nhau như: MySQL, MS SQL Server.

Khoá học cung cấp các kiến thức cơ bản giúp học viên có thể phát triển website bằng công nghệ PHP và MySQL.

Thời lượng

36 giờ

Đối tượng tham gia khóa học
 • Lập trình viên PHP.
 • Học viên yêu thích lập trình Web
Điều kiện tham gia khóa học
 • Biết sử dụng máy tính và Internet.
 • Có kiến thức cơ bản về lập trình 
Nội dung khóa học

1. Giới thiệu về WWW, PHP & MySQL:

 • Các khái niệm (website, Internet, PHP, MySQL).
 • Cài đặt môi trường, và trao đổi lựa chọn Project thực hành.

2. HTML, CSS & Thiết kế giao diện:

 • Xây dựng website tĩnh với HTML & CSS.
 • Thiết kế HTML prototype với Photoshop.

3. Cơ bản về lập trình PHP:

 • Nhúng mã PHP vào HTML.
 • Các cú pháp cơ bản (biến, toán tử, các cấu trúc điều khiển, hàm, ...).

4. Javascript và frameworks:

 • Lập trình JavaScript.
 • Nhúng trong các PHP website, JQuery, AJAX.

5. CSDL MySQL và ngôn ngữ SQL:

 • Tìm hiểu về CSDL quan hệ.
 • Cài đặt MySQL, sử dụng SQL để truy vấn và thao tác CSDL.

6. Lập trình hướng đối tượng & CSDL:

 • Lớp và Đối tượng.
 • Thuộc tính và Hàm.
 • Kết nối đến CSDL với MySQL.
 • Tạo & truy vấn CSDL.

7. Cú pháp nâng cao trong lập trình PHP:

 • Xử lý Exception.
 • Sử dụng sessions & cookies
 • Làm việc với file, XML.

8. Làm việc với Form, URL, và Email:

 • Tạo form nhập dữ liệu.
 • Hiển thị dữ liệu từ CSDL.
 • Upload file ảnh lên server.
 • Gửi Email từ PHP.

9. Mô hình phát triển MVC:

 • Giới thiệu mô hình.
 • Thiết kế hàm & lớp Model, View, Controller.

10. Phân trang, Phân quyền Website:

Phân trang User và Phân quyền.

11. Tối ưu hệ thống website:

 • Tăng tốc với cache.
 • Tối ưu code, tăng tốc độ truy cập.
 • Bảo mật website (SQL Injection, Cross-site script, ..).

12. Triển khai Kinh doanh online với website của bạn:

 • Tích hợp thanh toán qua SMS.
 • Tối ưu hóa SEO website, giúp khách hàng tìm thấy bạn.
 • Đăng ký domain, hosting & Đưa website lên Internet.

13. Các hệ thống PHP mã nguồn mở:

 • Giới thiệu các hệ thống mã nguồn mở thông dụng.
 • Xây dựng blog với WordPress.
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác