Chuyển đổi mô hình kinh doanh sử dụng Điện toán đám mây và IT như một dịch vụ

Tổng quan

Lớp: Chuyển đổi mô hình kinh doanh sử dụng Điện toán đám mây và IT như một dịch vụ (Cloud and IT as a Service for Business Transformation)

Các doanh nghiệp đang ngày càng gặp nhiều thách thức trong việc duy trì cạnh tranh, tăng lợi nhuận, và cần đầu tư hiệu quả hơn. Khóa học này cung cấp cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các trưởng bộ phận, các kĩ sư CNTT các kiến thức cần thiết trong việc sử dụng điện toán đám mây và mô hình Công nghệ thông tin như dịch vụ (IT-as-a-Service) để mang lại nhiều cải tiến, nhanh nhẹn và hiệu quả hơn cho doanh nghiệp. Khoá học cung cấp các khái niệm, định nghĩa, các thành phần chính, kĩ năng cần thiết và chiến lược để triển khai mô hình trên. Với cách tiếp cận thực tế, khoá học cung cấp các kiến thức liên quan đến quản trị, tài chính, cấu trúc tổ chức công ty và công nghệ liên quan khi chuyển đổi mô hình kinh doanh để giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra.

Thời lượng

1 ngày

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể

 • Hiểu được các cơ hội và thách thức trong môi trường kinh doanh hiện tại mà các doanh nghiệp đang gặp phải, từ đó như là bước khởi đầu cho việc thay đổi định hướng của doanh nghiệp.
 • Mô tả được làm thế nào doanh nghiệp có thể tận dụng điện toán đám mây và mô hình IT như một dịch vụ để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.
 • Hiểu được các phần trọng tâm, các chiến lược và kĩ năng cần thiết cho việc chuyển đổi sang mô hình IT như một dịch vụ
 • Xây dựng được chiến lược cụ thể cho việc chuyển đổi mô hình kinh doanh sang mô hình IT như một dịch vụ.
Đối tượng tham gia
 • Lãnh đạo doanh nghiệp
 • Kĩ sư CNTT muốn tìm hiểu để sử dụng giải pháp ảo hoá, cloud computing và big data.
Điều kiện tham gia khóa học

Các kiến thức cần biết trước

 • Nguyên lý quản trị (Governance principles )
 • Các thước đo tài chính doanh nghiệp (Corporate finance metrics )
 • Các mô hình tổ chức (Organizational models )
 • Hạ tầng IT (IT infrastructure)
Nội dung khóa học
1. Chuyển đổi mô hình IT như một dịch vụ - Những tác động tới hoạt động kinh doanh
 • Các thách thức chính của doanh nghiệp
 • Mô hình điện toán đám mây và IT như một dịch vụ (ITaaS) giải quyết những thách thức
 • Những vấn đề chính của hciến lược ItaaS.
2. Quản trị (Governance)
 • Những thành phần cốt lõi của chiến lược quản trị các dịch vụ.
 • Các chức năng quản trị dịch vụ
 • Kế hoạch chuyển đổi quản trị dịch vụ.
 • Các thành phần cốt lõi của một chiến lược tài chính
 • Các chức năng và qui trình để hỗ trợ chuyển đổi tài chính
 • Kế hoạch chuyển đổi tài chính ITaaS
 • Các thành phần cốt lõi của một chiến lược tổ (organizational strategy)
 • Những chức năng mới cần có trong tổ chức
 • Phát triển kĩ năng và giao tiếp
 • Lập kế hoạch chuyển đổi tổ chức ITaaS
 • Các thành phần cốt lõi của một chiến lược công nghệ
 • Các công cụ để triển khai danh mục dịch vụ, tự động hoá, theo dõi, đo đếm.
 • Lập kế hoạch chuyển đổi công nghệ ITaaS
3. Tài chính (Finance)
4. Tổ chức (Organization)
5. Công nghệ (Technology)
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác