Chương trình đào tạo quản trị thông tin dành cho cấp quản lý

I. Mục tiêu khóa học:
 • Cung cấp những góc nhìn thực tế khi kết hợp giữa nghiệp vụ và CNTT trong ngữ cảnh chuyển đổi số;
 • Tạo sự chủ động trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp;
 • Nhận thức rõ về vai trò và chức năng của hệ thống thông tin (HTTT) trong doanh nghiệp;
 • Mô tả tổng quan và các thành phần, tổ chức của HTTT quản lý;
 • Nhận biết xu hướng phát triển của HTTT trong bối cảnh CMCN 4.0 và chuyển đổi số trong doanh nghiệp;
 • Kinh nghiệm xây dựng và ứng dụng HTTT của các doanh nghiệp lớn trên thế giới.
II. Thời lượng: 

2 ngày (16 giờ)

III. Kiến thức đạt được:
 • Định nghĩa và mô tả về hoạt động và chiến lược chuyển đổi số; đánh giá nhu cầu và năng lực chuyển đổi số của doanh nghiệp;
 • Hiểu về vai trò và quan hệ của HTTT trong doanh nghiệp trong xu hướng toàn cầu và giải thích vì sao HTTT trở nên cấp thiết trong doanh nghiệp ngày nay; định nghĩa HTTT và mô tả cách thức quản lý, tổ chức, và các thành phần công nghệ của nó; định nghĩa các giá trị cơ bản và giải thích các giá trị này đảm bảo cho HTTT cung cấp giá trị thiết yếu cho doanh nghiệp;
 • Định nghĩa và mô tả quy trình nghiệp vụ và quan hệ với HTTT; đánh giá vai trò hỗ trợ của HTTT với các cấp quản lý trong doanh nghiệp và quan hệ giữa các hệ thống này; giải thích các ứng dụng cải thiện hiệu năng doanh nghiệp và tầm quan trọng của cộng tác và làm việc nhóm trong doanh nghiệp và công nghệ hỗ trợ;
 • HTTT hỗ trợ hoạt động quản lý và việc ra quyết định quản lý cùng với trí thông minh doanh nghiệp và phân tích hoạt động hỗ trợ ra quyết định;
 • Đánh giá vai trò của HTTT trong doanh nghiệp; xác định và mô tả các đặc trưng quan trọng của doanh nghiệp mà nhà quản lý cần biết để xây dựng và sử dụng HTTT thành công; phát triển chiến lược cạnh tranh bằng HTTT; giải thích mô hình chuỗi giá trị và lưới giá trị giúp doanh nghiệp xác định cơ hội ứng dụng các HTTT chiến lược; cách các HTTT giúp doanh nghiệp sử dụng sự gắn kết, năng lực cốt lõi, và các chiến lược dựa trên mạng kết nối để đạt ưu thế cạnh tranh; đồng thời đánh giá thách thức đặt ra cho HTTT và giải pháp quản lý chiến lược;
 • Định nghĩa hạ tầng CNTT và mô tả các thành phần của nó; xác định và mô tả các giai đoạn và công nghệ dẫn dắt sự phát triển của hạ tầng CNTT; đánh giá các xu hướng về công nghệ và các thách thức về quản lý hạ tầng CNTT, cũng như các giải pháp quản lý;
 • Đặc thù của thương mại điện tử, thị trường số, và sản phẩm số; mô hình kinh doanh và doanh thu cơ bản của thương mại điện tử và cách thương mại điện tử biến đổi hoạt động marketing và tác động đến giao dịch giữa doanh nghiệp với nhau; vai trò của thương mại di động đối với doanh nghiệp các ứng dụng thương mại di động quan trọng; những vấn đề phải được đề cập khi xây dựng trang web thương mại điện tử;
 • Xây dựng HTTT mới thay đổi tổ chức như thế nào; hoạt động chính trong quy trình phát triển hệ thống và những phương pháp luận chủ yếu để mô hình hóa và thiết kế hệ thống; các phương pháp có thể dùng để xây dựng HTTT và cách tiếp cận mới để xây dựng hệ thống trong kỷ nguyên của công ty số.
IV. Đối tượng tham gia:
 • Lãnh đạo doanh nghiệp;
V. Chứng chỉ:
 • Kết thúc khóa học, học viên nhận được chứng nhận hoàn tất khóa học.
VI. Điều kiện tiên quyết:
 • Đã có kinh nghiệm về quản lý và kiến thức về cấu trúc tổ chức doanh nghiệp.
VII. Hình thức đào tạo:
 • Đào tạo trực tiếp: Triển khai trong lớp học, kết hợp hoạt động giảng bài, hỏi đáp làm rõ nội dung, chia nhóm để thực hiện bài tập tình huống, bài tập tổng hợp, làm khảo sát đánh giá và trao đổi theo chủ đề dưới sự dẫn dắt của giảng viên.
 • Đào tạo trực tuyến: Triển khai như đào tạo trực tiếp kết hợp với các công cụ bao gồm nền tảng giảng dạy, nền tảng trò chơi và tài liệu trực tuyến. Hình thức đào tạo trực tuyến cho phép lớp học diễn ra như đào tạo trực tiếp, bao gồm màn hình trình bày, hình ảnh bảng viết và giảng viên đứng lớp. Giảng viên có thể tương tác với học viên theo từng nhóm tại các điểm kết nối hình ảnh.
 • Học viên hoàn thành các hoạt động theo kế hoạch giảng dạy và sẽ được đánh giá bởi giảng viên để xác nhận hoàn thành yêu cầu của khóa học.
VIII. Nội dung khóa học:

Chủ đề 0: Giới thiệu về chương trình đào tạo

Chủ đề 1: Chiến lược doanh nghiệp số

 • Sức ép phải thay đổi từ sự cạnh tranh, khách hàng và bản thân doanh nghiệp;
 • Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số;
 • Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số từ sự chậm thay đổi, chậm thích nghi;
 • Đặc điểm doanh nghiệp số từ tính thích ứng thay đổi và linh hoạt;
 • Những nhận định sai và đặc điểm của chuyển đổi số thành công.

Hoạt động 1: Nhu cầu và năng lực chuyển đổi số

Chủ đề 2: Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp số

 • Vai trò của HTTT trong doanh nghiệp ngày nay;
 • Tổng quan và tiếp cận mới về HTTT;
 • HTTT hỗ trợ quy trình nghiệp vụ, hệ thống hỗ trợ cộng tác và làm việc nhóm;
 • HTTT hỗ trợ ra quyết định, trí thông minh doanh nghiệp và các đối tượng sử dụng trí thông minh doanh nghiệp;
 • Chức năng liên quan đến HTTT trong doanh nghiệp.

Chủ đề 3: Hệ thống thông tin, tổ chức và chiến lược

 • Tổ chức và HTTT;
 • HTTT ảnh hưởng đến doanh nghiệp như thế nào;
 • Sử dụng HTTT để đạt ưu thế cạnh tranh và quản lý.

Hoạt động 2: Đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số

Chủ đề 4: Hạ tầng CNTT và các công nghệ mới

 • Hạ tầng CNTT và các thành phần của hạ tầng CNTT;
 • Xu hướng nền tảng phần cứng và phần mềm hiện nay;
 • Các xu hướng công nghệ chủ đạo và sự phát triển của hệ sinh thái trên Internet;
 • Vấn đề quản lý hạ tầng CNTT, dịch vụ CNTT.

Hoạt động 3: Xây dựng và đánh giá chiến lược chuyển đổi số

Chủ đề 5: Thương mại điện tử, thị trường số, sản phẩm số

 • Thương mại điện tử và Internet;
 • Doanh nghiệp và công nghệ trong thương mại điện tử;
 • Nền tảng di động số và thương mại điện tử di động;
 • Xây dựng trang web thương mại điện tử.

Chủ đề 6: Xây dựng hệ thống thông tin

 • Phát triển HTTT là hoạt động thay đổi có kế hoạch;
 • Tổng quan về phát triển HTTT;
 • Các cách tiếp cận xây dựng hệ thống khác nhau;
 • Phát triển ứng dụng cho công ty số.
 1. IX.       Tài liệu tham khảo

Building Agile Business Through Digital Transformation (Neil Perkin, Peter Abraham, 1st Edition), KoganPage, 2017

Leading Digital - Turning Technology Into Business Transformation (George Westerman, Didier Bonnet, Andrew McAfee, 1st Edition), Harvard Business Review Press, 2014

Digital Transformation Playbook - Rethink Your Business For Digital Age (David Rogers, 1st Edition), Columbia Business School, 2016

Digital Transformation Now - Guiding Successful Digitalization of Your Business Model (Daniel Schallmo, Christopher A. Williams, 1st Edition), Springer in Business, 2018

Digital Futures, Digital Transformation - From Lean Production to Acceluction (Ahmed Bounfour, 1st Edition), Springer, 2016

Digital Transformation - Build Your Organization's Future For Innovation Age (Lindsay Herbert, 1st Edition), Bloomsbury, 2017

Digital Practitioner Body of Knowledge, Open Group, 2020

Managing Information Technology - 7th edition, Carol V. Brown, Daniel W. Dehayes, Jefferey A. Hoffer, E. Wainright Martin, William C. Perkins, Prentice Hall (2012)

Management Information Systems - Managing Digital Firm, 12th Edition, Laudon, Kenneth C., and Laudon, Jane P., Prentice Hall (2012)

The Effective CIO, Eric J.Brown, William A. Yarberry, Jr., CRC Press (2009)

Guide to Enterprise IT Architecture, Col Perks, Tony Beveridge, Springer (2003)

TOGAF Version 9.2: The Open Group Architecture Framework, The Open Group, VHP (2018)

Making IT Governance Work in a Sarbanes-Oxley World, Japp Bloem, Menno van Doorn, Piyush Mittal, Wiley (2006)

Enterprise Systems for Management, Luvai F. Motiwalla, Jeff Thompson, Prentice Hall (2009)

Essential Software Architecture, Ian Gorton, Springer (2006)

Information Technology for Management - Improving Strategic & Operational Performance, 8th Edition, Efraim Turban, and Linda Volonino, John Wiley & Sons (2011)

Management Information Systems, 6th Edition, Effy Oz,Thompsom (2009)

Fundamentals of Information Systems, David Kim, Michael G. Solomon, Jones and Bartlett (2012)

Fundamentals of Database Systems - 6th edition, Elmasri, Navathe, Addison - Wesley (2011)

PMBOK Guide 6th edition: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMI, PMI (2018)

Project Management: The Managerial Process, Erik Larson, Clifford Gray, McGraw-Hill (2011)

 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác