Chuỗi khối (Blockchain)

I. Giới thiệu khóa học:

Blockchain - hay còn gọi là Công nghệ Chuỗi khối dựa trên hệ thống mã hóa phức tạp, cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn, không thể bị phá hỏng. Công nghệ Chuỗi khối đóng vai trò như một sổ cái kỹ thuật số (a digital ledger), nơi giám sát chặt chẽ những giao dịch tài chính và mọi thứ thông tin có giá trị.

Cuốn sổ đó được sao chép cho mỗi người tham gia vào mạng giữ một bản. Điều này cho thấy rằng trong toàn bộ hệ thống không phải chỉ có một vị trí duy nhất, một tài liệu có thể làm căn cứ đáng tin (authority) duy nhất mà có thể tồn tại ở nhiều nơi.

Trong phạm vi khóa học này, người học sẽ được học những khái niệm, cơ sở lý thuyết, ứng dụng trong một số lĩnh vực của Chuỗi khối. Bên cạnh đó, người học cũng sẽ được hướng dẫn các kiến thức về những lĩnh vực khác liên quan trong Blockchain như hợp đồng thông minh, quản lý nhân sự, dịch vụ cung ứng, ngân hàng…

II. Thời lượng:

08 giờ (01 ngày).

III. Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn tất khóa học, người học sẽ có khả năng:

-          Hiểu các khái niệm cơ bản về Blockchain, mã Hash, mật mã khóa (public key và private key), các hình thức Blockchain khác nhau…

-          Hiểu cách tạo ra một giao dịch trên mạng Blockchain;

-          Hiểu cách hoạt động và sự khác nhau của các mạng Blockchain phổ biến hiện nay: Bitcoin, Ethereum, Dash, Z-Cash, Litecoin, Multichain, Corda, Energy Web Foundation, Dragonchain…

IV. Nội dung khóa học

1.      Chuỗi khối

 • Giới thiệu tổng quan về Chuỗi khối;
 • Chuỗi khối là gì?
 • Các đặc trưng chính của Chuỗi khối;
 • Một số ứng dụng của Chuỗi khối;
 • Tương lai của Chuỗi khối.
 • Một số thuật ngữ và khái niệm liên quan:
  • Hash;
  • Proof-of-work;
  • Public key và private key;
  • Token.
  • Lĩnh vực ứng dụng:
   • Smart Contract;
   • Power Management.
   • Xác định các bước trong một giao dịch Chuỗi khối.
   • Bảy nguyên tắc khi thiết kế mạng Chuỗi khối;
   • Cơ chế đồng thuận proof-of-work;
   • So sánh mạng phi tập trung và tập trung;
   • Vai trò của mã không đối xứng trong việc bảo mật mạng Chuỗi khối;
   • Tính minh bạch trong mạng Chuỗi khối
   • Ví dụ tiền số: Bitcoin, Ethereum, Litecoin;
   • Ví dụ mạng giao dịch số: Multichain, Tomochain;
   • Ví dụ ứng dụng: Energy Web Foundation.

2.      Chuỗi khối: Khái niệm, thuật ngữ và lĩnh vực ứng dụng

3.      Nguyên tắc thiết kế mạng Chuỗi khối

4.      Giới thiệu các mạng Chuỗi khối phổ biến hiện nay

 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác