Đồ án tổng hợp

I. Tổng quan

Đồ án Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp học viên triển khai các kỹ năng đã được học từ khóa học  “Trí tuệ nhân tạo”. Với sự hướng dẫn của chuyên gia, học viên sẽ biết cách giải quyết các vấn đề thực tế. Đồ án là bước cuối cùng trong chương trình học tập và sẽ giúp học viên giới thiệu kiến thức chuyên môn của mình với nhà tuyển dụng.

II. Thời lượng: 60h
III. Đối tượng tham gia:

Với nhu cầu về việc áp dụng Trí tuệ nhân tạo trong các ngành khác nhau như ngân hàng, tài chính, sản xuất, vận tải và hậu cần, chăm sóc sức khỏe, khóa học Trí tuệ nhân tạo phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau như:

  • Kỹ sư công nghệ thông tin mong muốn trở thành “Kỹ sư trí tuệ nhân tạo”
  • Cấp quản lý đang lãnh đạo các nhà phân tích dữ liệu và phân tích kinh doanh.
  • Sinh viên đã tốt nghiệp muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và máy học
  • Các nhà phân tích dữ liệu/ phân tích kinh doanh mong muốn áp dụng trí tuệ nhân tạo trong môi trường công việc
  • Học trực tuyến

  • Học tại Hồ Chí Minh

  • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác