Phân tích dữ liệu ngành nhân sự (HR Analytics)

I.Tổng quan

Ngày nay, bất kỳ bộ phận hay doanh nghiệp nào cũng đều phải đối mặt với lượng thông tin dữ liệu khổng lồ phát sinh hằng ngày. Từ đó, nhu cầu nhu cầu tổng hợp và phân tích dữ liệu càng cao. Đối với ngành nhân sự, việc áp dụng việc phân tích dữ liệu vào nhân sự (hay còn được gọi là HR analytics, people analytics, talent analytics) cho phép lãnh đạo và quản lý tuyển dụng quyết định chính xác hơn, gia tăng lợi nhuận đầu tư về con người, thúc đẩy tăng năng suất của nhân viên đồng thời giúp giữ chân họ. Khóa học giúp trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về HR Analytics để có thể áp dụng cho doanh nghiệp của mình.II.    Thời lượng: 1 ngày (8 giờ)

III.Hình thức đào tạo:

Đào tạo trực tiếp tại lớp học hoặc đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu.

IV.  Mục tiêu:

Kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:

-       Hiểu cơ bản về HR Analytics: Định nghĩa, tầm quan trọng, nguồn dữ liệu dùng cho HR Analytics, Các chỉ số chính để đo lường và báo cáo

-       Được giới thiệu một số công cụ sử dụng trong HR Analytics.

V. Đối tượng tham gia:

-       Cán bộ nhân viên làm công tác nhân sự, tổ chức lao động.

VI. Nội dung khóa học:

1.   Giới thiệu về HR Analytics
2.   Tại sao lại cần HR Analytics? Một số trường hợp điển hình (best practices) sử dụng HR Analytics
3.   Nguồn dữ liệu đầu vào cho HR Analytics
4.   Các chỉ số đo lường cho HR Analytics
5.   Các báo cáo cho HR Analytics
6.   Giới thiệu một số công cụ sử dụng trong HR Analytics
7.   Giới thiệu công cụ PowerBI
8.   Xây dựng Dashboards về Nhân sự (HR Dasboard) sử dụng PowerBI.

 

  • Học trực tuyến

  • Học tại Hồ Chí Minh

  • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác