Hướng dẫn đăng ký thi chứng chỉ AWS tại Robusta

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.aws.training/certification

Chọn AWS Certification Account

Bước 2: Đăng nhập (nếu đã có tài khoản AWS rồi) hoặc Đăng kí

Bước 3: Chọn Schedule New Exam sau khi đăng nhập.

Bước 4: Lựa chọn chứng chỉ thi phù hợp để lên lịch thi

Bước 5: Chọn Select Language -> English

  • Country -> Vietnam
  • Enter City -> Hochiminh
  • Preferred Month -> Lựa chọn tháng muốn thi

Click Search Center để tìm các trung tâm thi uỷ quyền của AWS

Bước 6: Chọn trung tâm thi uỷ quyền Ho Chi Minh – Robusta Technology and Training

Sau đó chọn ngày giờ thi, chọn Continue

Bước 7: Xác nhận thông tin lần cuối

Bước 8: Nhập thông tin thẻ tín dụng để thanh toán


Các thông tin khác