Dịch vụ đánh giá ATTT cho hệ thống mạng

GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ

Công ty Misoft cung cấp dịch vụ đánh giá điểm yếu An toàn thông tin (ATTT) cho hệ thống mạng bao gồm: hệ thống mạng LAN, Router, Switch, Wireless, Firewall.

1. Dịch vụ đánh giá điểm yếu ATTT cho hệ thống mạng LANcomputer-network-security

Vì sao cần đánh giá điểm yếu ATTT cho hệ thống mạng LAN ?

Hệ thống mạng nội bộ (LAN) bao gồm các thiết bị mạng và hệ thống máy trạm của người dùng cuối. Hệ thống mạng LAN là nơi trao đổi và lưu trữ những dữ liệu quan trọng của người dùng cũng như là môi trường có thể truy cập tới hệ thống máy chủ sâu hơn mà thông thường từ môi trường Internet là không thể truy cập được. Theo báo cáo của các chuyên gia, hệ thống mạng LAN là môi trường tiềm ẩn nhiều hiểm họa và nguy cơ mất an toàn thông tin nhất do hạn chế nhận thức và thói quen tùy tiện của người dùng. Do đó, việc đánh giá, phát hiện điểm yếu, bảo vệ mạng LAN là một trong những công việc quan trọng trong tổng thể bảo mật an toàn thông tin.

Dịch vụ của Misoft cung cấp các tính năng:

 • Đánh giá sâu, kiểm tra các cấu hình, các bản vá lỗi và các ứng dụng.
 • Dò quét với trên 54.000 bài test điểm yếu trên nhiều hệ điều hành khác nhau: Microsoft Windows, Unix, Cisco, Linux, Apple Macintosh, VMWare,…
 • Thực hiện quét đồng thời nhiều dải IP khác nhau.
 • Phát hiện điểm yếu liên quan đến cấu trúc, thiết kế của hệ thống.
 • Phát hiện điểm yếu bảo mật trên các thiết bị, máy trạm trong hệ thống mạng.
 • Phát hiện những bản vá lỗi, hotfix chưa được vá trên các thiết bị trong hệ thống mạng của khách hàng.
 • Phát hiện mã độc trên các thiết bị trong hệ thống.
 • Phát hiện điểm yếu liên quan đến mật khẩu: không đặt mật khẩu, mật khẩu yếu, dễ đoán.
 • Giúp cho quản trị viên có bức tranh toàn cảnh hiện trạng hệ thống mạng mà mình đang quản trị.
 • Đưa ra báo cáo chi tiết các điểm yếu phát hiện được và khuyến nghị khắc phục các điểm yếu.

 

2. Dịch vụ đánh giá điểm yếu ATTT cho thiết bị mạng Router, Switchgateway

Vì sao cần đánh giá điểm yếu ATTT cho thiết bị mạng Router, Switch ?

Router và switch là những thành phần thiết yếu tạo nên một hệ thống mạng, một hệ thống mạng an toàn và mạnh mẽ phụ thuộc rất nhiều vào Router và Switch. Do vậy, việc đảm bảo an toàn thông tin cho Router và Switch là quan trọng và cần thiết.

Dịch vụ của Misoft cung cấp các tính năng:

 • Dò quét, phát hiện những điểm yếu liên quan đến hệ điều hành thiết bị.
 • Phát hiện những điểm yếu liên quan đến mật khẩu.
 • Phát hiện những điểm yếu liên quan đến chính sách truy cập tới Router, Switch.
 • Đưa ra báo cáo chi tiết các điểm yếu phát hiện được và khuyến nghị khắc phục các điểm yếu.

 

3. Dịch vụ đánh giá điểm yếu ATTT cho hệ thống mạng không dây (Wireless)wisecure

Vì sao cần đánh giá điểm yếu ATTT cho hệ thống mạng không dây ?

Mạng không dây là môi trường đặc biệt do dữ liệu được luân chuyển qua môi trường sóng, tức là mọi thiết bị trong phạm vi phát sóng đều có thể thu nhận tín hiệu. Bởi vậy, nếu không có các biện pháp bảo vệ mạng không dây toàn diện, dữ liệu hoàn toàn có thể bị đánh cắp bởi bất kỳ ai.

Dịch vụ của Misoft cung cấp các tính năng:

 • Phát hiện các điểm yếu liên quan đến cơ chế xác thực.
 • Phát hiện các điểm yếu cấu hình: tài khoản, mật khẩu mặc định, dễ đoán,…
 • Thử nghiệm tấn công giả mạo Access Point.
 • Thử nghiệm tấn công bẻ khóa truy cập Access Point.
 • Đưa ra báo cáo chi tiết các điểm yếu phát hiện đã được và khuyến nghị khắc phục các điểm yếu.

 

4. Dịch vụ đánh giá ATTT cho Firewallnetwork-security-1

Vì sao cần đánh giá điểm yếu ATTT cho Firewall ?

Firewall là thiết bị bảo vệ cho hệ thống mạng của tổ chức. Do đó, khi Firewall gặp sự cố về vận hành hay sự cố mất ATTT có thể gây ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống mạng mà Firewall bảo vệ.

Dịch vụ của Misoft cung cấp các tính năng

 • Phát hiện các điểm yếu liên quan đến mật khẩu truy cập Firewall.
 • Phát hiện các điểm yếu liên quan đến chính sách truy cập tới Firewall.
 • Phát hiện các rủi ro trong các rule của Firewall.
 • Đưa ra báo cáo chi tiết các điểm yếu đã phát hiện được và khuyến nghị khắc phục các điểm yếu.

Các dịch vụ an toàn bảo mật khác