Hướng dẫn kích hoạt tài khoản VMware MyLearn ( dành cho các lớp VMware uỷ quyền )

VMware quản lý quá trình học và thi chứng chỉ của học viên thông qua hệ thống MyLearn. Mỗi học viên tự tạo tài khoản MyLearn cho mình hoặc khi đăng ký khoá học tại Robusta sẽ được Robusta đăng hỗ trợ ký. Quá trình học, thi và cấp chứng chỉ VMware đều được ghi nhận trong tài khoản MyLearn. 

Sau khi hoàn tất khóa đào tạo ủy quyền VMware bất kì, học viên tiến hành vào Website: http://mylearn.vmware.com và nhấn vào link Login Help.

Màn hình Login Help hiển thị, học viên tiếp tục nhập địa chỉ e-mail khi đăng ký tham gia lớp học vào khung nhập Username thuộc mục Reset Your Password, và nhấn Continue.

Sau khi hoàn tất nhập thông tin địa chỉ e-mail, hệ thống MyLearn sẽ tự động gửi e-mail Reset Password về địa chỉ e-mail của học viên

Học viên tiến hành kiểm tra e-mail Reset Password của VMware, do đây là e-mail tự động, nếu không có trong Inbox, vui lòng kiểm tra trong Junk Folders/Spam Mails, sau đó nhấn vào link Reset Password.

Học viên tiến hành nhập lại mật khẩu cá nhân, yêu cầu mật khẩu phải có ký tự hoa, ký tự thường, số và ký tự đặc biệt.

Sau khi hoàn tất, tiến hành đăng nhập vào Website: http://mylearn.vmware.com và chọn vào link My Transcript như hình bên dưới.

Nội dung khóa học đã hoàn tất hiển thị và nhấn vào link Certificate để hiển thị chứng chỉ hoàn tất khóa học do VMware cấp, có giá trị quốc tế.

Sau khi đã thự hiện xong các bước thủ tục trên, học viên đã hoàn thành việc kích hoạt tài khoản Mylearn trên hệ thống VMware.

  • Học trực tuyến

  • Học tại Hồ Chí Minh

  • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác