SharePoint 2010 - Giải pháp chuyên sâu tại doanh nghiệp

Tổng quan
 • Khóa học cung cấp kiến thức giải pháp, thiết kế kiến trúc CNTT phù hợp dựa trên nền tảng ứng dụng Microsoft SharePoint 2010 và ứng dụng .NET.
 • Khoá học này dành cho các chuyên viên Quản trị đã qua quản trị và triển khai hệ thống Microsoft SharePoint 2010 Farm Solution, đòi hỏi đã có kinh nghiệm và phương pháp xây dựng hệ thống nền tảng Microsoft SharePoint 2010 Server Farm, độ sẵn sàng cao, đã vận hành hệ thống SharePoint cân bằng tải chịu lỗi và khôi phục hoạt động tức thời, tối ưu hoá dữ liệu, kiểm soát bộ nhớ cache... và cuối cùng là điều chỉnh vận hành Microsoft SharePoint 2010 server đạt hiệu suất tốt hơn.
 • Đã trải qua giai đoạn lập trình .Net Framework cơ bản bằng các công cụ như: Microsoft Visual Studio 2008 SP1, Visual Studio 2010, SharePoint Designer 2010, SharePoint Workspace 2010 và các công cụ kiểm tra, tìm code và sửa debug lỗi.
Thời lượng

5 ngày

Mục tiêu khóa học

Học viên sau khi tham gia khoá học được trang bị kiến thức để

 • Thiết kế kiến trúc hạ tầng trong nội bộ Doanh nghiệp bằng SharePoint Server 2010 Farm Server.
 • Tích hợp các bài toán ứng dụng bảo mật như SSO, LDAPS, Đồng bộ người dùng, quản lý người dùng.
 • Tích hợp các bài toán quản lý dịch vụ Email nội bộ, dịch vụ quản lý và chia sẻ folders/files người dùng.
 • Tích hợp các hệ thống quản lý Media center và CMS với CSDL của SharePoint.
 • Tích hợp các hệ thống Share files qua Web services “Dropbox trên nền Web nội bộ” với SharePoint trong quản lý, chia sẻ văn bản tài liệu tại Doanh nghiệp.
 • Phát triển các bài toán ứng dụng, phân tích dữ liệu và quản lý hệ thống trên nền Web base, Web service IIS và các tính năng của SharePoint 2010 nhằm tăng hiệu suất vận hành.
 • Sử dụng công cụ thiết kế giao diện chuyên dụng cho Themes, Master Templates.
 • Kỹ năng xây dựng các chuẩn web service khác cùng phát triển các bài toán doanh nghiệp và vận hành tích hợp với SharePoint như: PHP, Apache, Tomcat…
 • Phát triển các ứng dụng và dữ liệu chuẩn “LOB” tích hợp từ các bài toán Doanh nghiệp chuyển đổi sang SharePoint, tích hợp và vận hành trên Webpart solution của SharePoint “Non-code”.
Nội dung khóa học

Phần 1: Thiết kế vs xây dựng hệ thống Farm Server

Bài 1: Tối ưu hoá cơ sở hạ tầng máy chủ.

Thực hành 1: Phân tích sơ đồ mô hình thiết kế tối ưu.

Bài 2: Giới thiệu mô hình Cân bằng tải và chịu lỗi của SharePoint Farm

Bài tập 2: Điều chỉnh hệ thống SharePoint 2010 Server tối ưu.

Thực hành 2: Cấu hình hệ thống SharePoint Farm tối ưu.

Bài 3: Cấu hình bộ nhớ của MS SQL Server chuẩn.

Bài 4: Kích thước CSDL hợp chuẩn.

Bài 5: Quản lý CSDL không lỗi.

Thực hành 3: Hiệu chỉnh bộ nhớ vận hành CSDL bằng SQL Server.

Bài 6: Cấu hình bộ nhớ BLOB, RBLOB cache, FileStreaming

Bài tập 3: Thiết lập cấu hình và sử dụng các bộ nhớ đệm cho SharePoint Server.

Thực hành 4: Cấu hình hệ thống đọc ghi files trên SharePoint Server.

Bài 7: Cấu hình LDAPS cho phép SSO với AD và Change Password

Bài tập 4: Thiết lập cấu hình LDAPS trên AD Server.

Thực hành 5: Triển khai Webpart Change password trong SharePoint.

Phần 2: Làm chủ giao diện SharePoint

Bài 8: Ngày giao diện SharePoint

-  Thiết kế cấu trúc các files chuẩn giao diện Themes

-  Thiết kế cấu trúc các Mastest template  và template sites

Thực hành 6:  Thiết kế Theme cho giao diện SharePoint.

Thực hành 7:  Code giao diện và sửa Master Template.

Bài 9:  Công cụ thiết kế giao diện chuyên nghiệp:

Phát triển công cụ chuyên sửa giao diện sharePoint.

Thực hành 8: Thiết kế gói giao diện SharePoint chuyên dụng.

Bài 10: Tích hợp hệ thống Media Center:

Thực hành 9: Cấu hình hệ thống Windows Media Center.

Thực hành 10: Tích hợp Windows Media Center với WebPart CMS.

Phần 3: Nâng cao chất lượng tìm kiếm trong SharePoint

Bài 11: Thay đổi thông tin Tìm kiếm SharePoint

Cấu hình tìm kiếm nâng cao SharePoint FAST

Thực hành 11:  Cấu hình Search SharePoint Enterprise.

Thực hành 12:  Code thay đổi thông số của Form tìm kiếm.

Bài 12: Web service và Form điện tử

-  Visio trong hệ thống  lập trình Visual studio – quy trình từ bản vẽ.  

-  Thiết kế XML/XSD bằng Infopath form nhập dữ liệu.

Thực hành 13:  Vẽ quy trình phê duyệt văn bản bằng Visio.

Thực hành 14:  Thiết kế form trong văn phòng bằng info-path.

Phần 4: Ngày thiết kế Quy trình trong SharePoint

Bài 13: Giới thiệu các quy trình CMS

Bài tập 5: Xây dựng các quy trình quản lý theo nhóm.

Thực hành 15: Phân tích, thiết kế quy trình trên SharePoint designer

Thực hành 16: Triển khai và lập trình các quy trình CMS trên SharePoint và Visual studio.

Bài 14: Giới thiệu Business Intelligent.

Bài tập 6: Phân tích, xây dựng CSDL Data warehouse.

Bài 15: Thiết kế CSDL mẫu data warehouse đơn giản.

Thực hành 17:

-  Tạo CSDL mẫu, các đại lượng phân tích.

- Tạo khối dữ liệu chứa dữ lượng phân tích

Bài 16: Thiết kế báo cáo trên Web Report Server

- Thiết cáo bằng Web Report Design và Excel Pivotable.

Hiển thị kết quả KPI bằng Web SharePoint report.

Phần 5: Ngày tích hợp dịch vụ

Bài 17: Thiết kế Webpart bằng Project Visual Studio

Bài tập 6: Code Visual Webpart “Say Hello”.

Bài tập 7: Code WebPart Project “Hello World”.

Bài tập 8: Code Webpart Solution và deploy Sandbox.

Bài 18: Công cụ thiết kế Webpart bằng Project Non-code

Thực hành 18:

-  Thiết kế webpart form và CSDL MS SQL trực quan.

-  Triển khai nhanh Webpart solution và CSDL MS SQL.

Bài 19: Tích hợp Web Platform Installer

-  Backup và đồng bộ Code trên các máy chủ Join Farm.

-  “Dropbox trong mạng LAN” với SharePoint Farm.

Bài kiểm tra cuối khóa và bế giảng khóa học.

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội

 • Học trực tuyến


Các khóa học khác