Điều chỉnh SharePoint 2010 cho hiệu suất cao

Tổng quan
 • Khóa học cung cấp kiến thức giải pháp, thiết kế kiến trúc CNTT phù hợp dựa trên nền tảng ứng dụng Microsoft SharePoint 2010 và ứng dụng .NET.
 • Khoá học này dành cho các chuyên viên Quản trị đã và đang kiểm soát hệ thống Microsoft SharePoint 2010 thông qua các giải pháp, kinh nghiệm và phương pháp xây dựng hệ thống nền tảng Microsoft SharePoint 2010 Server Farm, độ sẵn sàng cao, thiết kế cân bằng tải chịu lỗi và khôi phục hoạt động tức thời, tối ưu hoá dữ liệu, kiểm soát bộ nhớ cache... và cuối cùng là điều chỉnh vận hành Microsoft SharePoint 2010 server đạt hiệu suất tốt hơn.
 • Chúng ta có thể dùng các công cụ lập trình như: Microsoft Visual Studio 2008 SP1, Visual Studio 2010, SharePoint Designer 2010, SharePoint Workspace 2010 và các công cụ kiểm tra, tìm code và sửa debug lỗi.
 • Học viên sau khi tham gia khoá học được trang bị kiến thức để
  • Nâng cấp, sửa đổi, thiết kế kiến trúc hạ tầng trong nội bộ Doanh nghiệp bằng SharePoint Server 2010 Server.
  • Điều chỉnh các cấu hình hạ tầng mạng, CSDL, cấu trúc lại các trang, nội dung, Web service IIS và các tính năng của SharePoint 2010 nhằm tăng hiệu suất vận hành.
  • Tổ chức hệ thống hạ tầng SharePoint 2010 vận hành ổn định và đáp ứng các nhu cầu thay đổi hoặc mở rộng quy mô hệ thống CNTT tại Doanh nghiệp.
Thời lượng

5 ngày

Nội dung khóa học

Phần 1: Tối ưu hoá hạ tầng

Bài 1: Tối ưu hoá cơ sở hạ tầng Mạng.

Bài 2: Tối ưu hoá cơ sở hạ tầng máy chủ.

Thực hành 1: Phân tích sơ đồ mô hình thiết kế không tối ưu.

Bài tập 1: Xây dựng hệ thống SharePoint 2010 Server không tối ưu.

Thực hành 2: Phân tích sơ đồ mô hình thiết kế tối ưu.

Bài tập 2: Điều chỉnh hệ thống SharePoint 2010 Server tối ưu.

Phần 2: Tối ưu hoá cơ sở dữ liệu

Bài 3: Vận hành của CSDL chuẩn.

 • Performance Point Services
 •  Search
 • Content Query
 • Security Trimming
 • Collaboration
 • Workflow
 • Publishing
 • Social
 • Client Access
 • Browsing

Bài 4: Kích thước CSDL hợp chuẩn.

Bài 5: Quản lý CSDL không lỗi.

Thực hành 3: Hiệu chỉnh bộ nhớ vận hành CSDL bằng SQL Server.

Phần 3: Bộ nhớ đệm

Bài 6: Sử dụng bộ nhớ BLOB

Bài 7: Sử dụng bộ nhớ Output

Bài 8: Sử dụng bộ nhớ Object

Bài 9: Sử dụng bộ nhớ Branch

Bài tập 3: Thiết lập cấu hình và sử dụng các bộ nhớ đệm cho SharePoint Server .            

Phần 4: Tối ưu hoá các máy chủ WEB

Bài 10: Nén dữ liệu trên IIS.

Bài 11: Điều chỉnh nguồn tài nguyên, lưu lượng và các khoá.

Thực hành 4: Cấu hình IIS và cấu hình lưu lượng giám sát hiệu suất máy chủ Web Front-end.

Phần 5: Tối ưu hoá các trang WEB

Bài 12: Tối ưu hoá các trang web code.

 • Tập tin JavaScript.
 • Tập tin CSS.
 • Thực đơn
 • Thanh điều hướng Navigation
 • Web Parts
 • Thanh điều khiển tuỳ chỉnh
 • Điều khiển Ribbon
 • Đồng bộ
 • SPSecurityTrimmedControls
 • Điều khiển tìm kiếm
 • Hệ thống xuất bản
 • Điều khiển ẩn.

Bài 13: Tối ưu hoá trang kiểm soát giao diện.

Bài 14: Làm mới SharePoint 2010 mỗi ngày như thế nào ?

Bài 15: Không đồng bộ tải Web Parts/ các điều khiển để tăng tốc

Thực hành 5: Cấu hình debug và sửa lỗi tốc độ load các trang . 

Phần 6: Tối ưu hoá các giới hạn

Bài 16: Định nghĩa các danh sách SharePoint List

Bài 17: Giới hạn cột

Bài 18: Phát triển Bảng điều khiển Dashboard

Bài 19: Điều chỉnh các Time Jobs

Thực hành 6: Thiết lập và kiểm soát các thông số vận hành bằng bảng điều khiển.

Phần 7: Tối ưu hoá kiến trúc Hệ thống dịch vụ

Bài 20: Cấu trúc cân bằng tải cho SharePoint.

Bài 21: Cấu trúc chịu lỗi và đồng bộ bảo toàn dữ liệu cho CSDL.

Thực hành 7: Thiết lập và kiểm soát hệ thống cân bằng tải chịu lỗi cho SharePoint.

Thực hành 8: Thiết lập và kiểm soát hệ thống cân bằng tải chịu lỗi cho CSDL.


 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác