Cài đặt và cấu hình Windows Server 2016

Giới thiệu khóa học:

Khóa học này cung cấp cho học viên các kỹ năng, kiến ​​thức cần thiết để thực hiện cài đặt, và cấu hình máy chủ Windows Server 2016 trong môi trường doanh nghiệp. Với các mục tiêu cài đặt Windows Server 2012, cấu hình quản lý các dịch vụ, thiết lập kết nối mạng, phân quyền sử dụng và thực hiện ảo hóa Hyper-V Server 2016.

Thời gian đào tạo:

05 ngày (40 giờ) 

 Hình thức đào tạo:

-       Đào tạo trực tiếp tại lớp học

 Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên nắm bắt các tính năng, trang bị đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công tác:

-       Cài đặt và cấu hình Windows Server 2016.

-       Mô tả chức năng hoạt động AD DS.

-       Quản lý các đối tượng trong Active Directory.

-       Tự động hóa việc quản lý Active Directory.

-       Thực hiện cấu hình mạng theo chuẩn IPv4.

-       Thực hiện cấu hình cấp phát địa chỉ mạng (DHCP).

-       Thực hiện cấu hình hệ thống tên miền (DNS).

-       Thực hiện cấu hình mạng theo chuẩn IPv6.

-       Thực hiện lưu trữ dữ liệu trên đĩa cứng máy chủ cục bộ.

-       Chia sẻ tập tin và máy in mạng.

-       Thực hiện phần quyền theo chính sách nhóm.

-       Đối tượng sử dụng Group Policy (GPO) an toàn cho máy chủ Windows Server 2016.

-       Thực hiện ảo hóa máy chủ Hyper-V.

 Đối tượng tham gia:

-       Khóa học này dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ thông tin

-       Chuyên gia hệ thống cần có kiến thức, kỹ năng để thực hiện quản trị máy chủ Windows Server 2016.

-       Những người quan tâm đến việc thi môn 70-410, để lấy chứng chỉ MCTS: Cài đặt và cấu hình Windows Server 2016.

 Điều kiện tiên quyết:

-       Nắm vững kiến thực về mạng căn bản.

-       Kinh nghiệm sử dụng hệ điều hành Windows 7 hoặc Windows 8.

-       Hiểu biết căn bản về Active Directory Domain Services (AD DS)

-       Đã có kinh nghiệm quản trị Windows Server.

Nội dung đào tạo
 • Module 1: Cài đặt và quản lý Windows Server 2016
 • Module 2: Cài đặt dịch vụ Active Directory Domain Services
 • Module 3: Thực hiên quản trị dịch vụ Active Directory Domain Services
 • Module 4: Thực hiện quản trị đăng nhập Directory Domain Services
 • Module 5: Triển khai IPv4
 • Module 6: Thực hiện cấu hình máy chủ cấp phát địa chỉ DHCP
 • Module 7: Thực hiện cấu hình dịch vụ phần giải tên miền DNS
 • Module 8: Triển khai IPv6
 • Module 9: Thực hiện lưu trữ trên đĩa cứng tại máy chủ cục bộ
 • Module 10: Thực hiện cài đặt chia sẻ dữ liệu và máy in mạng
 • Module 11: Thực hiện phân quyền truy cập theo chính sách nhóm.
 • Module 12: Triển khai Group Policy Objects, bảo mật máy chủ Windows 
 • Module 13: Thực hiện ảo hóa máy chủ Hyper-V
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội

 • Học trực tuyến


Các khóa học khác