ISTQB FOUNDATION

I. Giới thiệu khóa học:
 • Khóa học trang bị cho học viên (HV) những kiến thức nền tảng về những kỹ năng cần thiết về kiểm thử phần mềm, Software Testing, theo chuẩn quốc tế.
 • Cung cấp cho HV các kiến thức về ISTQB CTFL (International Software Testing Qualifications Board Foundation Level Certification Exam), chứng chỉ Software Testing có giá trị quốc tế
 • Giúp HV trải nghiệm thực tế qua những bài tập giả lập tình huống về học tập kinh nghiệm testing từ các giảng viên
 • Tạo tiền đề cho HV có thể tự học hoặc tham gia các khóa học Software Testing nâng cao.
II.  Thời lượng: 40 giờ
III. Mục tiêu khóa học:

Khóa học ISTQB Foundation đặc biệt kết hợp lý thuyết - thực hành - thực tế sẽ giúp bạn:

 • Tự tin tham gia kỳ thi chứng chỉ quốc tế ISTQB CTFL.
 • Nắm được các vấn đề chính trong kiểm thử ứng dụng phần mềm.
 • Biết cách thiết kế Test case đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và nghiệp vụ.
 • Find bug và report bug.
 • Uớc lượng - estimation, quản lý trong kiểm thử phần mềm
 • Sở hữu cơ hội việc làm ổn định tại các công ty phần mềm trong và ngoài nước
IV.      Đối tượng tham gia khóa học:
 • Học viên có trình độ Cao đẳng hoặc tương đương trở lên; đặc biệt rất thích hợp cho học viên là sinh viên các năm cuối ĐH hoặc tốt nghiệp đại học.
 • Học viên có hơn 2 năm kinh nghiệm sử dụng các ứng dụng phần mềm về cơ bản lập trình ứng dụng máy tính nhưng không bắt buộc phải có kiến thức hoặc kinh nghiệm về kiểm thử phần mềm.
 • Học viên có mong muốn phát triển sự nghiệp với kiểm thử phần mềm.
V. Nội dung khóa học:

1.       Fundamentals of Testing

 •  What is Testing?
 • Why is Testing necessary?
 • Seven Testing principles
 • Test process
 • The psychology of Testing

2.       Testing Throughout the Software Development Lifecycle

 • Software Development Lifecycle Models
 • Test levels
 • Test types
 • Maintenance Testing

3.       Test Techniques

 • Categories of Test techniques
 • Black-box Test techniques
 • White-box Test techniques

4.       Test Management

 • Test organization
 • Test planning and estimation
 • Test monitoring and control
 • Configuration management
 • Risks and Testing
 • Defect management

5.      Tool Support for Testing

 • Test tool considerations
 • Effective use of tools

6.       Reading Technical Document & Creating Test Requirement

 • Some common reading techniques
 • Reading technical documents – Do’s and Don’ts Tips
 • Creating Test requirement

7.       Review

 • Sample-exam 1
 • Sample-exam 2
 • Sample-exam 3
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội