Thiết kế và quản trị hệ thống nâng cao OpenStack

Giới thiệu về khoá học

-  Thiết kế Tài nguyên cho hạ tầng OpenStack

-  Triển khai nâng cao các thành phần trong OpenStack:

 • Nova Compute
 • Block & Object Storage
 • Network SDN
 • Network Services: Network Router, Network Load Balancer
 • Heat Orchestration
 • Ceilometer Monitoring

- Triển khai dự phòng (High Availability) cho hạ tầng OpenStack

 • Triển khai dự phòng cho Controller Node
 • Triển khai dự phòng cho Compute Node
 • Triển khai dự phòng cho Network Node
 • Triển khai dự phòng cho Storage Node

- Bảo mật trong OpenStack:

 • Security Group
 • Network Firewall

- Xác định sự cố và giải quyết sự cố trong OpenStack

Thời lượng khóa học: 

45 giờ

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đạt được

 • Kiến thức nâng cao OpenStack
 • Kỹ năng sizing, thiết kế dự phòng cho hạ tầng OpenStack
 • Tự triển khai hoàn thiện hệ thống OpenStack có đầy đủ tính năng High Availability
 • Kỹ năng xử lý sự cố
Nội dung chi tiết khóa học
 1. OpenStack Planning
 • Resource sizing
 • Planning for Failur

2. Advance configuration for Compute & Object Storage

 • Create an Images
 • Building & Management KVM Virtualization
 • Configure Swif

3. Advance configuration for Network

 • Software Define Network – SDN, how to design and configure.
 • Network optimization

4. Configuring for Orchestration

 • Implementing Heat Orchestrator

5. Configuring for Monitoring

 • Implementing Ceilometer
 • Configuring Monitoring metrics

6. High Availability & Load Balancing

 • How to build HA in OpenStack
 • How to build Load Balancing in OpenStack

7. Secure in OpenStack

 • Security Group
 • Network Security

8. OpenStack troubleshooting

 • How to determining problems
 • Logging and troubleshooting
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 30-07-2022
 • Giờ học : 08h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 45h
 • Học phí : Liên hệ


Các khóa học khác