Nhận thức an toàn thông tin cho người dùng cuối

Tổng quan

Cùng với những lợi ích to lớn của Internet và điện toán đám mây, hiểm họa về mất An toàn An ninh thông tin (sau đây viết tắt là ATTT) thường trực đe dọa cho mỗi cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp, chính phủ. Tổn thất từ những hiểm họa này to lớn hơn chúng ta tưởng và không thể thống kê được, bao gồm cả những thiệt hại về niềm tin của khách hàng, uy tín của tổ chức, các thiệt hại mang tính cơ hội và pháp lý khác. Trong các sự cố về an toàn thông tin, nguyên nhân phát sinh từ sai sót của người dùng cuối chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều so với những lý do phát sinh từ hệ thống.

Trong hoạt động của doanh nghiệp, người dùng cuối - nhân viên và lãnh đạo – sử dụng máy tính và điện thoại thông minh kết nối mạng nội bộ và Internet. Họ không chỉ làm việc với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp… thực hiện các quy trình, tiếp xúc và xử lý thông tin mà còn tương tác với bạn bè, gia đình và nhiều công việc khác. Với mặt bằng nhận thức thấp như hiện nay, khả năng lây nhiễm chéo và bùng phát tấn công luôn thường trực từ trong nội bộ doanh nghiệp.

Người dùng cuối có nhận thức tốt hơn về ATTT không chỉ giúp doanh nghiệp hạn chế thất thoát tài sản số, không gián đoạndịch vụ, không bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh mà còn giúp cho doanh nghiệp đầu tư các giải pháp ATTT hiệu quả hơn trong điều kiện ngân sách còn hạn chế.

Thông qua khoá học, học viên có thể hiểu được tầm quan trọng của ATTT cũng như các hậu quả một khi ATTT không được tuân thủ. Khoá học không chỉ cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về ATTT cho người dùng cuối không chuyên sâu về CNTT mà còn cung cấp các kiến thức cần thiết cho một cuộc sống số an toàn hơn.

Thời lượng

01 ngày

Hình thức đào tạo

- Giảng dạy trực tiếp tại lớp học. Học viên tương tác trực tiếp với giảng viên.

Mục tiêu khóa học

Nâng cao nhận thức ATTT của người dùng cuối, giúp họ có thể:

- Nhận biết các hiểm họa và rủi ro ATTT thường trực đe dọa hoạt động và tài sản của tổ chức trong hoạt động thường ngày, sử dụng ngân sách hợp lý hơn cho việc đảm bảo An ninh thông tin và hoạt động thông suốt của tổ chức.

- Có các kiến thức tối thiểu để tự bảo đảm ATTT trong công việc thường ngày và cuộc sống số.

- Phối hợp tốt hơn với các bộ phận liên quan khi đề xuất, phê duyệt, triển khai các dự án về ATTT

Đối tượng tham gia khóa học

Khóa truyền thông nâng cao nhận thức về ATTT dành cho người dùng cuối có trách nhiệm trong các công việc:

- Tham gia vào các hoạt động, giao dich có sử dụng mạng máy tính và Internet

- Tiếp xúc với đồng nghiệp và các đối tượng bên ngoài (khách hàng, đối tác) thông qua mạng máy tính, quản lý dữ liệu hồ sơ, tương tác với các sở ban ngành có liên quan,

- Thường xuyên sử dụng máy tính và điện thoại thông minh trong cuộc sống số cá nhân

Điều kiện tiên quyết:

- Thường xuyên sử dụng Internet và email

-  Khả năng đọc hiểu tiếng Anh ở mức cơ bản

Nội dung khóa học

1.      Mở đầu

-  ATTT là trách nhiệm của tất cả mọi người

2.      Phần 1 – ATTT trong môi trường tổ chức, chính phủ điện tử

 • Bài học từ những câu chuyện có thật
 • Bạn ở đâu trong bức tranh ATTT Doanh nghiệp
 • Những hiểu nhầm thường thấy trong việc đảm bảo ATTT
 • Những nguyên nhân thất bại của các dự án ATTT

3.      Phần 2 – Tiếp tục phát triển trong môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro

 • Vai trò của Con người trong ATTT
 • Tăng cường ATTT trong điều kiện ngân sách hạn chế
 • Lợi ích của lãnh đạo, tổ chức và người dùng khi cải thiện nhận thức về ATTT
 • Chính sách ATTT và tầm quan trọng của việc tuân thủ chính sách
 • Giải thích về Nghị định 85CP

4.      Phần 3 – Kỹ năng

 • Một số kiểu tấn công nguy hiểm nhất nhắm vào doanh nghiệp
 • Social Engineering là gì? Các thủ đoạn Social Engineering thường gặp
 • Phishing
 • Tìm hiểu về tấn công có chủ đích (APT)
 • Tấn công mã hóa dữ liệu và tống tiền
 • Một số chỉ dẫn căn bản và thiết thực về ATTT dành cho người dùng cuối
  • Một số kỹ năng ATTT thiết yếu trong công việc hàng ngày và cuộc sống số:

            - Phần mềm diệt Virus

            - Mật khẩu và quản lý Mật khẩu

            - Sử dụng Email an toàn

            - Sử dụng Web an toàn

            - Mẹo an toàn cho Shopping và Banking trực tuyến

            - An toàn trên mạng xã hội

            - An toàn khi sử dụng thiết bị di động (tải ứng dụng, quản lý thiết bị...)

            - An toàn khi sử dụng mạng không dây

             - …

(*) Kết hợp video clip, kèm bài tập thực hành, trắc nghiệm, có tương tác với giảng viên

5.      Phần 4 - Tổng kết và hỏi đáp

 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác