Hướng dẫn thủ tục đăng ký thi chứng chỉ Project Management Professional (PMP)

         Chứng chỉ PMP (Project Management Professional), ra đời từ năm 1984 do Viện quản trị dự án quốc tế Project Management Institute (PMI) cung cấp. Là chứng chỉ quốc tế được thế giới đánh giá gần như là “uy tín nhất”.

         Chứng chỉ PMP được cấp cho các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý dự án thuộc đa ngành nghề như CNTT, xây dựng, marketing, sản xuất…Để đạt được chứng chỉ này, các ứng viên cần phải đáp ứng rất nhiều điều kiện khá khắt khe do PMI đưa ra, bên cạnh đó, quy trình đánh giá, xét duyệt cũng không hề đơn giản.

         Để giúp các học viên dễ dàng tiếp cận và thi lấy chứng chỉ quốc tế này, trong bài biết hôm nay, Robusta sẽ hướng dẫn các bạn nắm rõ toàn bộ quy trình, những thủ tục cần thiết khi đăng kí dự thi chứng chỉ Project Management Professional (PMP).

Điều kiện dự thi

Để được dự thi PMP, bạn phải thỏa mãn được yêu cầu dự thi của PMI. Các yêu cầu được mô tả theo bảng dưới đây:

Nhóm

Trình độ

Giờ học

Số giờ làm Project tasks

Số năm kinh nghiệm

1

Cử nhân/ kỹ sư

35 giờ

4.500 giờ

3 năm

2

Phổ thông

35 giờ

7.500 giờ

5 năm

Trong đó:

  • Điều kiện về giờ học: Tham dự các khóa đào tạo tại các trung tâm, học viện ủy quyền hoặc hình thức học trực tuyến. Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể tham gia dự thi lấy các chứng chỉ của môn đã học.
  • Điều kiện về kinh nghiệm làm project tasks: Project tasks là những công việc, process trong quản lý dự án theo tiêu chuẩn của PMP. Bạn phải chứng minh đã từng có từng đó giờ làm thực tế với những project task đó. Ví dụ như bạn đã có bằng cử nhân, có đủ 3 năm kinh nghiệm làm quản lý dự án nhưng chỉ làm ở hai process group của dự án là initiating và closing thì cũng không được chấp nhận. Khi làm thủ tục thi, bạn phải liệt kê đầy đủ bạn đã làm process A bao nhiêu giờ, process B bao nhiêu giờ cho từng dự án. Hệ thống sẽ tính tổng số giờ theo từng process và tham chiếu đến quy định chuẩn để quyết định bạn có đủ điều kiện dự thi hay không.
  • Số năm kinh nghiệm: đó là số năm tối thiểu bạn đã làm ở vị trí quản lý dự án. Nhóm cử nhân, kỹ sư yêu cầu 3 năm kinh nghiệm nhưng tính trong vòng 6 năm gần đây nhất. Nhóm phổ thông yêu cầu 5 năm kinh nghiệm, tính trong vòng 8 năm gần đây nhất.
Xử lý hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi của bạn sẽ gồm có:

-       Bằng cử nhân/ kỹ sư (nếu bạn thuộc nhóm 1): thực tế chỉ cần khai trong hồ sơ, nếu PMI yêu cầu mới phải đưa ra đối chiếu.

-       Hồ sơ mô tả 4500 giờ làm project tasks đối với nhóm 1 hoặc Hồ sơ mô tả 7500 giờ làm project tasks đối với nhóm 2: có thể khai online khi nộp hồ sơ trực tuyến hoặc ghi rõ trong tài liệu nếu nộp theo đường bưu điện.

-       Hồ sơ mô tả 3 năm kinh nghiệm làm quản lý dự án đối với nhóm 1 và 5 năm kinh nghiệm với nhóm 2.

-       Chứng nhận đã có 35 giờ học về quản lý dự án: tham gia học trực tuyến tại trung tâm được PMI công nhận, sau khi có giấy chứng nhận bạn chỉ cần nhập ID của chứng nhận đó vào hồ sơ, PMI sẽ tự verify được vì có liên kết với các trung tâm kia.

Sau khi nộp hồ sơ, PMI sẽ xét duyệt hồ sơ của bạn trước khi trao chứng nhận được quyền dự thi PMP.

Lệ phí thi

-       Non-PMI member      : 555 USD

-       PMI member             : 405 USD

Cấu trúc bài thi

-       Tổng số câu hỏi bài thi: 200 câu (multiple choices)

-       Thời gian thi: 4 giờ

Hỗ trợ ngôn ngữ

         Về cơ bản PMI được thực hiện các cuộc thi chứng chỉ bằng tiếng Anh. Với PMP, PMI có hỗ trợ ngôn ngữ cho bộ câu hỏi và trả lời nếu ngôn ngữ tiếng anh không phải là ngôn ngữ chính của thí sinh. Danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ bao gồm: Arabic, Hebrew, Brazilian, Portuguese, Italian, Japanese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Korean, French, Russian, German, Spanish.

Địa điểm thi

  Hệ thống trung tâm thi Prometric trải rộng khắp ở 160 quốc gia, với hơn 10.000 test center. Bạn có thể vào trang web http://www.prometric.com/PMI/default.htm để tìm địa điểm thi gần nơi ở nhất. Ở Việt Nam, hiện chỉ có duy nhất Trung tâm Nhất Nghệ có thể tổ chức thi chứng chỉ PMP.

Duy trì chứng chỉ sau khi thi Pass

         Để duy trì chứng chỉ PMP, bạn cần tích lũy 60 PDUs (Professional Development Units) mỗi 3 năm.

Các thông tin khác