Lập trình Web với ASP.NET 4.0

Tổng quan

Khoá học Lập trình eWb với ASP.NET cung cấp các công cụ, thư viện của ASP.NET cần thiết để học viên có thể ứng dụng vào việc xây dựng website. Ngoài ra, khoá học còn giúp các học viên có thể:

 • Xây dựng các lớp dùng chung, ứng dụng mail & upload trong ASP.NET
 • Xây dựng giỏ hàng và phương thức thanh toán qua mạng
 • Ứng dụng Ajax trong ASP.NET
 • Bảo mật ứng dụng website và làm việc với Crystal Report
 • Thiết kế đồ họa web với Silverlight.
Thời lượng

36 giờ

Mục tiêu khóa học

Khóa học giúp học viên:

 • Nắm vững qui trình phát triển ứng dụng web
 • Thiết kế trang web bằng Visual Studio
 • Hiểu và vận dụng được ADO.NET trong việc truy xuất dữ liệu
 • Tạo báo biểu và in ấn trong ứng dụng web
 • Hiểu và vận dụng được mô hình 3Layer, 3Tier , MVC để xây dựng ứng dụng Web.
 • Xây dựng ứng dụng, giỏ hàng, bán hàng trực tuyến với mô hình 3Layer, 3Tier hoặc MVC.
 • Triển khai ứng dụng và tham gia phát triển các dự án web với ASP.NET.
 • Triển khai ứng dụng Web service trên nền ASP.NET
 • Ứng dụng LINQ To SQL trong ASP.NET
 • Thao tác trên CSDL với SQL Server
 • Thi được chứng chỉ MCTS: ASP.NET Applications của Microsoft
Đối tượng tham gia
 • Học viên có kiến thức lập trình C# cơ bản
 • Sinh viên chuyên ngành CNTT
 • Lập trình viên đã đi làm
Điều kiện tham gia khóa học
 • Có kiến thức cơ bản về HTML, CSS, JavaScript, Ajax
 • Sử dụng thành thạo Window và MsOffice
Nội dung khóa học

1. Tổng quan về ngôn ngữ C# trong ASP.NET

2. Tổng quan về ASP.NET và Ứng dụng Website

3. Điều khiển trình chủ HTML và ASP.NET

4. Thiết kế giao diện website

5. Làm việc với Database

6. Làm việc với các điều khiển dữ liệu

7. Mô hình 3 lớp (three-layer)

8. Lập trình ASP.NET với User Control và Đối tượng ASP.NET

9. Javascript và điều khiển trình chủ kiểm tra (Validation)

10. LINQ, LINQ To SQL trong ASP.NET

11. Đối tượng ADO.NET Entity trong ASP.NET

12.  Dịch vụ Web Services

13.  Mô hình MVC, Exception, và Debug

14.  Cấu hình IIS 7 trên Windows Server và triển khai ứng dụng Web

 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác