Lập trình R

I.    Tổng quan

Khóa học này giúp học viên hiểu rõ hơn về ngôn ngữ lập trình R. Là một ngôn ngữ lập trình thiết yếu để phân tích dữ liệu (nếu không sử dụng Python), lập trình R là chìa khóa cơ bản để trở thành một chuyên gia về phân tích dữ liệu. Trong khóa học này, học viên sẽ học cách viết mã R, tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu của R và tạo các hàm của riêng bạn.

II.   Thời lượng: 16h
III.  Mục tiêu:
 • Tìm hiểu về toán học, biến, chuỗi, vectơ, thừa số và phép toán vectơ
 • Có được kiến thức cơ bản về mảng và ma trận, danh sách và khung dữ liệu
 • Hiểu điều kiện và vòng lặp, hàm trong R, đối tượng, lớp
 • Tìm hiểu cách đọc chính xác các tệp văn bản, CSV và Excel cùng với cách ghi và lưu các đối tượng dữ liệu trong R vào một tệp
 • Hiểu và học cách làm việc trên dữ liệu kiểu chuỗi và ngày tháng trong R
IV.  Đối tượng tham gia:
 • Chuyên gia CNTT
 • Chuyên gia tài chính ngân hàng
 • Giám đốc tiếp thị
 • Quản lý mạng lưới chuỗi cung ứng
 • Người mới bắt đầu trong lĩnh vực kỹ thuật dữ liệu
 • Sinh viên các ngành kinh tế
V.   Nội dung khóa học:

Phần 1 - R Basics

Phần 2 - Data Structures in R

Phần 3 - R Programming Fundamentals

Phần 4 - Working with Data in R

Phần 5 - Strings and Dates in R

 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác