Machine Learning on The Edge

I.   Tổng quan

Machine Learning on The Edge’ là xu hướng để giải quyết các bài toán ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, Học máy, Học sâu trên các thiết bị tính toán có công suất nhỏ, máy tính nhúng: Raspberry Pi, NVIDIA Jetson Nano, Coral Dev Board,... Để thực hiện điều này, ngoài việc tối ưu các model còn cần phải tối ưu hiệu năng của các thiết bị edge. Machine Learning on The Edge sẽ góp phần phát triển công nghệ IoT (Vạn vật kết nối).

Một số ví dụ về ứng dụng điện toán biên (Edge Computing): hệ thống Camera giao thông thông minh, xe tự vận hành, thiết bị chăm sóc sức khỏe…

Khóa học sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết các vấn đề thực tế ứng dụng học máy trên các thiết bị edge.

II.   Thời lượng: 24h
III.   Mục tiêu:

Hiểu được các thiết bị edge và cách triển khai ứng dụng học máy trên các thiết bị edge.

Hiểu và áp dụng quy trình triển khai một ứng dụng học máy trên các thiết bị edge.

Xây dựng được các một số ứng dụng thị giác máy tính trên các thiết bị edge

IV.   Đối tượng tham gia

-  Sinh viên từ các chuyên ngành khác nhau như công nghệ thông tin, toán tin, khoa học tự nhiên, kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương v.v...

-  Người đi làm ở các ngành nghề khác nhau và có mong muốn chuyển sang ngành Khoa học dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Học máy

V.    Yêu cầu:

-  Học viên có kiến thức cơ bản về: ngôn ngữ lập trình Python, đại số tuyến tính, xác suất thống kê.

-  Có kiến thức cơ bản về Machine Learning.

VI.   Nội dung khóa học:

1.  Introduction to Edge Devices

 • What is an Edge Device and why do we need it?
 • Discover the history of the Edge Devices ?
 • Learn how Machine Learning can be applied on the Raspberry Pi and Jetson Nano.
 • Why and how to run machine learning algorithms on edge devices 

2.  Deploy Different Deep Learning Models in Cutting - Edge Computing 1

 • Image classification on Edge Devices

3.  Deploy Different Deep Learning Models in Cutting - Edge Computing 2

 • Object detection
 • Image classification on Edge Devices

4.  Deploy Different Deep Learning Models in Cutting - Edge Computing 3

 • Segmentation
 • Image classification on Edge Devices

5.  Write an Android/iOS App with Deep Learning 1

 • Create an Android app that performs image classification
 • Create an Android app that performs object detection

6.  Write an Android/iOS App with Deep Learning 2

 • Create an iOS app that performs image classification
 • Create an iOS app that performs object detection

7.  Final Project Presentation

 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác