Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation

Tồng quan

ITIL được phát triển bởi CCTA (hiện nay được đổi tên thành OGC) - Một tổ chức độc lập thuộc liên hiệp Anh. Hiện nay ITIL đã được thừa nhận và sử dụng phổ biến trên toàn thế giới như là một chuẩn thực hành (Defacto Standard) trong việc cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (IT Service), đáp ứng nhu cầu dịch vụ CNTT của tổ chức, doanh nghiệp.

ITIL bao gồm 5 tài bộ tài liệu hướng dẫn chính của toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ CNTT từ việc xác định nhu cầu của tổ chức, yêu cầu của công nghệ đến việc thiết kế và triển khai, vận hành dịch vụ và cuối cùng là theo dõi và cải thiện chất lượng của dịch vụ. Bộ tài liệu bao gồm (Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation, Continual Service Improvement).

Khoá học ITIL Foundation là khoá học ở cấp độ đầu tiên của ITIL, cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng nhất trong việc cung cấp, hỗ trợ và triển khai dịch vụ CNTT trong các tổ chức, doanh nghiệp. Khoá học giúp học viên có được những hiểu biết và nắm được các kiến thức theo yêu cầu để có thể học các khoá học tiếp theo của ITIL và tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ ITIL Foundation V3.

Mục tiêu khóa học
 • Hiểu được các nguyên tắc chính và thuật ngữ dung trong ITIL v3
 • Hiểu được tại sao ITIL ngày càng trở nên quan trọng trong quản lý IT
 • Nắm được cách thức để triển khai và áp dụng ITIL trong tổ chức, doanh nghiệp
 •  Mô tả các quy trình quản lý dịch vụ IT chính yếu, vai trò và trách nhiệm của người quản lý dịch vụ
 • Hiểu được vai trò của lãnh đạo trong việc áp dụng ITIL.
 • Giải thích các lợi ích chính yếu của quản lý dịch vụ IT trên cơ sở tiếp cận IT theo hướng dịch vụ
 • Mô tả các vấn đề thực tế và chi phí liên quan triển khai dịch vụ IT 
 • Chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi căn bản về quản lý dịch vụ ITIL v3
Đối tượng tham gia khóa học  
 • Giám đốc điều hành (CEO/ Managing Director)

 • Giám đốc / Trưởng Bộ phận IT (CIO/IT Manager)

 • Chuyên gia tư vấn IT (IT Consultant)

 • Nhân viên quản trị IT (IT Administrator)

 • Nhân viên hỗ trợ IT (IT Helpdesk/ IT Support)

 • Nhân viên bộ phận cung cấp dịch vụ IT cho doanh nghiệp ( IT Service Desk)

Nội dung khóa học

1. Module 1 - Introction- ITIL Qualification Scheme (Levels)

-  Foundation Level Offers

2. Module 2 – Service Management as a Practice

-  Efficient Development of New Services and The Improvement of Existing Services

-  Process Model & Characteristics of Processe

3.  Module 3 –Generic concepts and definitions

4.  Module 4 – Service Lifecycle

- Service Lifecycle:

 • Structure of ITIL Service Lifecycle
 • Account Purposes, Objectives, Scope, and Value of Service Lifecycle Phases

-  Lifecycle Phases in Detail 

 • Service Strategy: overall business aims and expectations
  • Types of Service Provision
  • Service Portfolio Management
  • Financial Management
  • Demand Management
  • Business case
 • Service Design: developing a solution to meet the needs of the business
  • Service Catalogue Management
  • Supplier Management
  • Service Level Management
  • Availability Management
  • Capacity Management
  • IT Service Continuity Management
  • Information Security Management
 • Service Transition: implementing service designs so that service operations can manage the services
  • Service Asset and Configuration Management
  • Change Management
  • Knowledge Management
  • Release and Deployment Management
 • Service Operation: day to day, business as usual activities
  • Incident Management
  • Problem Management
  • Request Fulfillment
  • Event Management
  • Access Management
  • Functions: Service Desk, Technical Management, Operations Management and Applications Management
 • Continual Service Improvement: how to improve the cost effectiveness and efficiency of service provision
  • CSI Model
  • Deming Cycle

Integration of the 5 Core Processes 

5.  Module 5 –  Key Principles, Models

-  Key  Principles  and  Models  of  Service  Management 

-   Balancing  Some  of  The Opposing  Forces within  Service  Management

6.  Modules 6 – Service Capabilities

-   Functions & Roles

-   Service Offerings and Agreements

-   Planning, Protection and Optimization

-   Release, Control and Validation

-   Operational Support and Analysis

7.  Module 7 – Service Management Technology

-   Technology & Architecture

-   Competence & Training-   Diagrams and Handouts

-   Homework and Practice Exam Questions

-   ITIL Foundation Certificate Examination Practice

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 25-11-2017
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 03-11-2017
 • Giờ học : 18h - 21h
 • Ngày học : Thứ 6,7,CN
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Liên Hệ

 • Học trực tuyến


Các khóa học khác