Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 Foundation

Tồng quan

Khoá học ITIL v3 Foundation là khoá học ở cấp độ đầu tiên của ITIL, cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng nhất trong việc cung cấp, hỗ trợ và triển khai dịch vụ CNTT trong các tổ chức, doanh nghiệp. Khoá học giúp học viên có được những hiểu biết và nắm được các kiến thức theo yêu cầu để có thể học các khoá học tiếp theo của ITIL và tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ ITIL Foundation.

ITIL bao gồm 5 môn học chính:

-       Service Strategy

-       Service Design

-       Service Transition

-       Service Operation

-       Continual Service Improvement

Mục tiêu khóa học

-       Hiểu được các nguyên tắc, khái niệm, thuật ngữ về quản lý dịch vụ CNTT dựa trên ITIL Framework

-       Biết cách thực hiện ITIL Framework tốt nhất trong một tổ chức.

-       Hiểu được các khái niệm và định nghĩa được sử dụng trong vòng đời dịch vụ.

-       Đề ra chiến lược, thực hiện thiết kế, vận hành, chuyển đổi, cải tiến dịch vụ liên tục.

-       Biết được các vai trò, quy trình, và các thành phần trong lĩnh vực quan trọng của quản lý dịch vụ CNTT dựa trên ITIL Framework

-       Khóa học cũng giúp cho học viên kiến thức toàn diện cần thiết chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế ITIL Framework

Đối tượng tham gia khóa học  

-       Giám đốc điều hành (CEO/ Managing Director)

-       Giám đốc / Trưởng Bộ phận IT (CIO/IT Manager).

-       Chuyên gia tư vấn IT (IT Consultant)

-       Nhân viên quản trị IT (IT Administrator)

-       Nhân viên hỗ trợ IT (IT Helpdesk/ IT Support)

-       Nhân viên bộ phận cung cấp dịch vụ IT cho doanh nghiệp ( IT Service Desk)

Nội dung khóa học

1. Module 1 - Introction- ITIL Qualification Scheme (Levels)

-  Foundation Level Offers

2. Module 2 – Service Management as a Practice

-  Efficient Development of New Services and The Improvement of Existing Services

-  Process Model & Characteristics of Processe

3.  Module 3 –Generic concepts and definitions

4.  Module 4 – Service Lifecycle

- Service Lifecycle:

 • Structure of ITIL Service Lifecycle
 • Account Purposes, Objectives, Scope, and Value of Service Lifecycle Phases

-  Lifecycle Phases in Detail 

 • Service Strategy: overall business aims and expectations
  • Types of Service Provision
  • Service Portfolio Management
  • Financial Management
  • Demand Management
  • Business case
 • Service Design: developing a solution to meet the needs of the business
  • Service Catalogue Management
  • Supplier Management
  • Service Level Management
  • Availability Management
  • Capacity Management
  • IT Service Continuity Management
  • Information Security Management
 • Service Transition: implementing service designs so that service operations can manage the services
  • Service Asset and Configuration Management
  • Change Management
  • Knowledge Management
  • Release and Deployment Management
 • Service Operation: day to day, business as usual activities
  • Incident Management
  • Problem Management
  • Request Fulfillment
  • Event Management
  • Access Management
  • Functions: Service Desk, Technical Management, Operations Management and Applications Management
 • Continual Service Improvement: how to improve the cost effectiveness and efficiency of service provision
  • CSI Model
  • Deming Cycle

Integration of the 5 Core Processes 

5.  Module 5 –  Key Principles, Models

-  Key  Principles  and  Models  of  Service  Management 

-   Balancing  Some  of  The Opposing  Forces within  Service  Management

6.  Modules 6 – Service Capabilities

-   Functions & Roles

-   Service Offerings and Agreements

-   Planning, Protection and Optimization

-   Release, Control and Validation

-   Operational Support and Analysis

7.  Module 7 – Service Management Technology

-   Technology & Architecture

-   Competence & Training-   Diagrams and Handouts

-   Homework and Practice Exam Questions

-   ITIL Foundation Certificate Examination Practice

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội

 • Học trực tuyến


Các khóa học khác