Certified Ethical Hacker version 9 (CEH v9)

Tổng quan

Khoá học bao gồm 18 chủ đề và 270 kỹ thuật tấn công phổ biến hiện nay mà bất kỳ một hacker mũ trắng nào cũng muốn nắm bắt để tăng cường các biện pháp an ninh thông tin cho tổ chức của họ. Để có thể chống lại các cuộc tấn công của hacker, chúng ta phải hiểu được các phương pháp mà hacker thường sử dụng. Khoá học trang bị cho người học các kiến thức, kĩ năng để có thể làm chủ được các phương pháp tấn công và có thể được sử dụng như một phương pháp thử nghiệm xâm nhập.

Một số cập nhật so với phiên bản cũ (version 8 ) bao gồm các hướng tấn công mới trên các nền tảng:

- Nền tảng điện toán đám mây (Cloud Computing Technology)

 • CEH v9 cập nhật những kỹ thuật tấn công và các mối nguy hiểm trên nền diện toán đám mây
 • Các biện pháp đối phó chống lại sự tấn công điện toán đám mây
 • Các phương pháp kiểm thử để xác định các mối đe dọa trong hệ thống điện toán đám mây

- Nền tảng thiết bị di động (Mobile Platform) và Tablet Computers:

 • CEH v9 cập nhật thêm những kỹ thuật tấn công mới nhất nhắm vào thiết bị di động và tablet computers và cách thức phòng chống để bảo vệ hạ tầng di động.
Thời lượng:

60 giờ

Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành chương trình CEH v9 học viên sẽ có những kiến thức và kỹ năng sau:

 • Nắm được hầu hết các kiến thức mới nhất về các lỗ hổng bảo mật, các công cụ và các phương thức tấn công.
 • Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế hiện tại vào các việc đánh giá các thiệt hại gây ra bởi những cuộc tấn công mạng gây ra.
 • Sử dụng thành thạo các phương thức tấn công – phòng thủ không chỉ cho các hệ thống mạng máy tính thông thường (Windows Server 2012, Linux,..) mà còn cả hệ điều hành của các dòng smartphone như Windows 8, Android, IOS,…
Đối tượng tham gia khóa học:

- Quản trị mạng, firewall, hệ thống.

- Chuyên viên bảo mật (Security Officer)

Nội dung khóa học:
 • Module 1: Introduction to Ethical Hacking
 • Module 2: Footprinting and Reconnaissance
 • Module 3: Scanning Networks
 • Module 4: Enumeration
 • Module 5: System Hacking
 • Module 6: Malware threats
 • Module 7: Sniffing
 • Module 8: Social Engineering
 • Module 9: Denial of service
 • Module 10: Session Hijacking
 • Module 11: Hacking Webservers
 • Module 12: Hacking Web Applications
 • Module 13: SQL Injection
 • Module 14: Hacking Wireless Networks
 • Module 15: Hacking Mobile Platforms
 • Modle 16: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
 • Module 17: Cloud computing
 • Module 18: Cryptography
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 11-06-2018
 • Giờ học : 18h - 21h
 • Ngày học : Thứ 2-4-6
 • Thời lượng : 60h
 • Học phí : Liên hệ

 • Ngày khai giảng : 19-05-2018
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 60h
 • Học phí : Liên Hệ

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 12-05-2018
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 48h
 • Học phí : Liên Hệ

 • Học trực tuyến


Các khóa học khác