CCNP SWITCH

Giới thiệu tổng quan

Khóa học quản trị mạng Cisco - CCNP (Cisco Certified Network Professional) giúp bạn đạt chứng chỉ quốc tế do Cisco - hãng sản xuất thiết bị mạng hàng đầu thế giới cung cấp. Hoàn thành khóa học CCNP khẳng định kiến thức cao cấp về mạng và khả năng thao tác thuần thục với các thiết bị mạng Cisco. Kỹ sư/chuyên gia có chứng chỉ CCNP có khả năng cài đặt, cấu hình và xử lý sự cố cho các mạng nội bộ và mạng diện rộng từ 100 đến 500 nốt mạng hoặc lớn hơn nữa.

Thời lượng

40 giờ

Mục tiêu khóa học

Khóa học Switch kết hợp những công nghệ định tuyến và chuyển mạch của CISCO nhằm thiết lập mạng Campus. Thiết kế, xây dựng và cấu hình những mạng Campus với những thiết bị và đường dẫn dự phòng nhằm đảm bảo mức độ tin cậy cao trong khi vẫn duy trì hiệu suất đường truyền cần thiết cho các kênh truyền tiếng, hình, dữ liệu và công nghệ bảo mật không dây. Học viên cũng học cách lựa chọn và cấu hình những giao thức đặc biệt cần thiết tại lớp 2 và lớp 3 song song với việc hiểu biết sâu sắc những tính năng đảm bảo cho việc truy cập với độ tin cậy cao.

Những công nghệ như Tree, Rapid Spanning Tree (802.1W), Multiple Spanning Tree (802.1S), Uplinkfast và  Backbonefast sẽ được tập trung nghiên cứu chi tiết để tìm ra phương pháp tối ưu hóa thời gian hội tụ của mạng trong trường hợp có một khu vực nào đó trong mạng hỏng về phần vật lý. Khóa học này cũng giúp tìm ra phương pháp để có thể tăng đường truyền giữa các thiết bị mạng bằng cách cấu hình kênh Ethernet EtherChannel. Học viên cũng được học những kỹ năng nâng cao để cấu hình và xử lý những vấn đề về độ tin cậy trong mạng HSRP, độ hội tụ của âm thanh, hình ảnh và dữ liệu trong môi trường thời gian thật và QoS; cấu hình những tính năng bảo mật cơ bản như là 802.1x, Port security, BPDU guard, và DHCP spoof attack prevention.

Đối tượng tham gia khóa học

Khóa học phù hợp với nhiều đối tượng, từ các bạn học sinh / sinh viên có mong muốn và mục tiêu trở thành các kỹ sư hệ thống mạng, các nhà quản trị, các nhân viên kinh doanh thiết bị mạng.

Điều kiện tham gia khóa học

Học viên hoàn thành khóa học CCNA hoặc trình độ tương đương CCNA

Nội dung khóa học
 • Phân tích thiết kế trong mạng Campus

 • Triển khai phân chia Vlan trong mạng Campus

 • Triển khai Spanning-tree và các tính năng mở rộng trong mạng Campus

 • Định tuyến giữa các VLAN

 • Triển khai các giải pháp mới để tăng tính sẵn sàng trong hệ thống mạng

 • Triển khai hệ thống mạng lớp 3 có tính sẵn sàng cao

 • Giảm tối thiểu các sự cố mất mát dữ liệu hay ăn cắp dữ liệu trong mạng Campus

 • Tích hợp giải pháp Voice và Video trong mạng Campus

 • Triển khai mạng không dây vào mạng Campus

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội

 • Học trực tuyến


Các khóa học khác