Analyzing Data with Power BI

 • Online

 • Ngày khai giảng : 04-03-2023
 • Giờ học : 08h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Liên hệ

 • At Ho Chi Minh City

 • Ngày khai giảng : 04-03-2023
 • Giờ học : 08h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 32h
 • Học phí : Liên hệ

 • At Ha Noi

 • Ngày khai giảng : 04-03-2023
 • Giờ học : 08h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Liên hệ